Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Vyhledávání

Jak správně telefonovat? II.

Proč je natolik důležité pojmenovat už při začátku hovoru, kolik času člověk potřebuje na případný hovor ohledně daného tématu?

Protože tím se člověk naučí odhadovat nejdříve zhruba, později přesněji, časové rozpětí rozhovoru.

Zpočátku nepřesným odhadováním to člověk může dovést až k tomu, že časem bude naprosto přesně schopen odhadovat délku hovorů. Tímto si začne rozvíjet svoje nevyužívané schopnosti týkající se lidského času, nejdříve při telefonickém rozhovoru a později i při klasických hovorech. A tímto rozvíjením schopnosti odhadovat se naučí jedné z nejdůležitějších lidských vlastností, kterou je přesnost.

Význam přesnosti

Je dobré si uvědomit, procítit a vnímat hloubku následující otázky i odpovědi na ní:

Jakou máme důvěru v člověka, který není přesný ani ve svém vyjadřování, ani ve svých činech?

Takového člověka si nikdo pořádně neváží a neuznává, a to buď ve všech, nebo jenom v určité oblasti života. Dokonce si tento nepřesný člověk nemůže pořádně vážit ani sám sebe za tuto vlastnost.

Je totiž potřeba takovéhoto člověka kontrolovat, není na něho spolehnutí, nikdo k němu nemá důvěru v té dané oblasti. Proto když člověk, který není přesný ve svém vyjadřování, zatelefonuje někomu známému, nemůže se setkat s důvěrou a s uznáním, protože je zapsaný v nitru všech svých známých jako nespolehlivý, nepřesný, nedůvěru budící člověk.

Způsoby vzájemného se poznávání

Telefonování je jeden ze způsobů komunikace - mluvy. A při komunikaci se nejvíce lidé projevují.

A telefonování je právě jeden ze způsobů, při kterém mají lidé nejvíce možnost dávat se poznat jiným lidem a při kterém i sami nejvíce mají možnost poznávat ostatní.

Dalším způsobem, při kterém se lidé navzájem poznávají, je jejich chování: mimika, gesta, pohyby, jinak řečeno řeč těla.

Při tomto způsobu je však už potřeba rozumět řeči těla, avšak této řeči mnoho lidí nerozumí. Zatímco mluvené řeči lidé rozumí, a to i když obsahuje skrytý tón, se kterým určitý člověk mluví, tzn. určitou frekvenci a úmysl, který člověk dává do té řeči.

Těch způsobů vzájemného poznávání se existuje více, ale při telefonování se opravdu používá jedině mluvenou řeč, jelikož nevidíme volajícího, tudíž nevidíme ani jeho mimiku, gesta atd. (pokud samozřejmě netelefonujeme videotelefonem).

Ještě existuje jiný způsob komunikace, při které se nepoužívá tón hlasu. Je důležité se o tomto zmínit, aby měl každý ucelenou základní informaci. Tím způsobem je psaní. Proto jsou SMS-zprávy po telefonu tak oblíbené a budou i nadále, dokud se lidé nenaučí spolu lépe komunikovat hlasem. U psaní se hlas nepoužívá a proto jím ani nejde u psaní ublížit - ublížit u psaní jde pouze úmyslně volenými slovy.

Další základní pravidla telefonování

Pravidlo č. 4 - hlídat si tón svého hlasu.

Mnoho lidí neovládá správně svůj tón hlasu.

Je to způsobeno jejich nevědomostí a neznalostí, kdy si do hloubky neuvědomují důležitost tónu hlasu při jeho používání. Je to újma, že v této době není na této planetě obor, který by vyučoval tuto tak nesmírně důležitou lidskou vlastnost - správné používání tónu hlasu a s tím související volba adekvátních slov, která přesněa pravdivě vystihují dané pocity.

Kdyby tento obor existoval a kdyby někdo učil lidské bytosti tomuto oboru už v dětském věku, předešlo by se na této planetě 99-ti procentům všech bolestí a nedorozumění a všech důsledků a následků vyplývající z bolestí a nedorozumění (hádky, rozchody, naschvály, zabíjení apod.). Proto tak apelujeme na správné a pravdivé používání slov.

Lidé mají možnost se naučit této komunikaci nejdříve právě při psaní SMS-zpráv.

Kdysi dávno se také psalo. Jenomže díky tomu, že neexistovala pošta v podobě, v jaké je teď, tak vznikala určitá prodleva. Prodleva v citech, protože člověk musel tenkrát potlačit a otupit svoje city kvůli pomalosti přenášených zpráv (koňmi, loděmi apod.). Díky této pomalosti totiž už někdy některé city nebyly aktuální.

Později se vytvořila pošta, která byla rychlejší. To už byla doba, kdy se lidé pootevřeli více jeden druhému, ale ještě pořád si nebyli blíže na pocitové úrovni. Až zavedením telefonů se lidé začali vnímat, naslouchat si a byli si blíže. Ovšem cena telefonních hovorů tenkrát byla ještě vysoká, ale lidé se díky tomu naučili říkat alespoň to nejnutnější a nejaktuálnější.

Průlom nastal při vzniku mobilních telefonů. Mobilními telefony začala nová éra, ve které se lidé učí a naučí více dávat najevo svoje duševno.

Nejde pouze o telefonování jako takové, ale v první řade o psaní SMS-zpráv. Díky psaní SMS je umožněno každému dávat najevo rychlý přenos svých pocitů, faktů apod. Ať si zkusí představit ten, kdo píše SMS-ky, jaké by to bylo, kdyby tuto možnost neměl. Byl by daleko více uzavřenější a neuměl by mnoho pocitů a věcí, které rychle napíše a zároveň i rychle odešle, dostat ze sebe. A tím, že by neměl rychlou možnost své pocity někomu sdělit přes SMS-ky, byl by uzavřenější a spousty věcí by neuměl dát najevo.

Při psaní totiž lidé využívají kouzlo přesnosti.

Kouzlo přesnosti spočívá v tom, že pisatelé mohou vymazat slova, která nevystihují daný pocit a mohou tato slova nahradit slovy výstižnějšími.

Nejjednodušší způsob komunikace je již zmíněné psaní.
A telefonování je druhý stupeň "obtížnosti", při kterém se člověk učí komunikaci.

Pravidlo č. 5 - neponižovat se.

Je správné nedávat si ponižující nálepky, které si lidé dávají nejen při telefonování, i když sami cítí, že tyto nálepky neodpovídají pravdě. Lidé, aniž by si to uvědomovali, si tím v konečném důsledku neúmyslně pošramocují své sebevědomí.

Začíná to tím, že člověk se sám staví do poníženecké role. Tuto roli někteří druzí lidé přijmou, začnou se tak k dotyčnému i chovat a často to končí tím, že právě na základě chování druhých se člověk začne připadat méněcenný.

Pravidlo č. 6 - přesné vyjadřování.

Poslední nejčastější chyba je, pokud si lidé říkají: "Budu se těšit.", protože to znamená, že se teď ještě netěší.

V takovém případě okamžitě vyvstává otázka: "Proč se už teď dotyčný netěší?" Protože buď člověk ucítí radost hned, anebo ne. A je chybou to, když si člověk radost chce regulovat - popravdě řečeno, to ani nejde, protože to potom není upřímná radost. Je to pouze namlouvání si radosti.

Správné je tudíž "Těším se.", tzn. těším se už teď hned. Tímto sdělením je nejen člověk toto sdělující zaplaven pocitem upřímné radosti, ale oba dva telefonující si pociťují pocity hluboké radosti a sdílení.

Pravidlo č. 7 - patřičné ukončení telefonátu.

U ukončování hovorů se má položit telefon pouze tehdy, když si je člověk jist, zda osoba, se kterou telefonuje, už sdělila vše, co sdělit chtěla. Je hezké se rozloučit s nějakým příjemným přáním, pokud ho ovšem člověku přejeme upřímně.

Pravidlo č. 8 - "být duchem přítomen".

Posledním pravidlem je být duchem přítomen při každém slovíčku, které sdělujeme do telefonu. Pokud nejsme duchem přítomni, je lepší ukončit hovor s pravdivým udáním důvodu duševní nepřítomnosti.

Tolik k nejzákladnějším principům telefonování, které by člověk měl, pokud se nechce dopouštět chyb, při každém telefonátu dodržovat.

Autor: Katka Kuňová
Volně přístupný článek

Hodnocení článku: 1,77

Známkování je stejné jako ve škole.

Zaslat článek e-mailem

Zaujal vás tento článek a chcete odeslat vašim známým odkaz na něj? Můžete k tomu využít náš jednoduchý formulář.

Bez práce nejsou ...

 

Komentáře

Ako vylepšiť tón hlasu

Finta, ktorá mi funguje, aby môj hlas pôsobil príjemnejšie je do telefónu sa usmievať. Ľudia sú z toho často krát pozitívne šokovaní.

Inak čo sa týka" Budú se tešit" alebo" teším sa" sú z môjho pohľadu len školiteľské žvásty. V praxi nemajú žiaden význam, normálni ľudia neanalyzujú slová. Tomu sa venujú skôr vysokoškolskí profesori, ktorí sú vzdialení od reality.

Přidáno: 2. 3. 2012 10:12
[5] Eva
Dotaz

Prosím, mám dotaz: telefonovala jsem jisté osobě do firmy na mobil, dotyčná osoba to nebrala, vytočila jsem tedy vzápětí pevnou linku. Tam ona osoba sluchátko zvedla a já jsem slyšela: Paní..., když Vám neberu mobil, je přinejmenším neslušné volat sem na prvnou linku....
Nevím, co si o tom mám myslet. Děkuji za názory.

Přidáno: 13. 2. 2012 10:39
[4] revident
Vyhozen?

Toto jest sice pádné, ale nesprávné. Pisatel předpokládá, že ten "v zaměstanání" je telefonista, či baba lakujíci si nehty. Jedná-li se ale o zaměstanance plnícího jiné úkoly, pak telefon_je_v_pořadí. Zaměstananci, kteří se zpočátku tímo pravidlem neřídíli a měli snahu aktuální práci vyžadující soustředění přerušovat kvůli zvonícímu telefonu, si velmi rychle museli zvyknout na dodržování uvedeného pravidla.

Přidáno: 29. 8. 2011 10:58

Tento komentář je reakcí na [2] joe

[3] Paajin

Co se týče poznatku, že SMS zprávou nelze ublížit, pokud nejde o úmyslně volená slova, musím nesouhlasit. Naopak psané slovo je zrádnější, než mluvené. Jeden příklad za všechny je například ironie. Pokud jeden ze zúčastněných chápe něco jako ironii a druhý ne, můžou nastat i dosti velké problémy. A pak dotyčnému zkuste vysvětlit, že jste to tak nemyslel :)

Přidáno: 20. 7. 2011 12:03
[2] joe
Bohužel neúplné

1. Nejdůležitější je ZDVIHNOUT telefon během pár vteřin. Kdo v zaměstnání nezdvihne telefon do třetího zazvonění, má být vyhozen.
2. Vzhledem k narůstajícímu telefonickému spamu - obtěžování - po zdvihnutí vlastního mobilu neříkám své jméno, ale jen Dobrý den.
3. Vychytávky "Budu se těšit" x "Těším se" jsou mimo mísu, stačí být zdvořilý a vstřícný.

Přidáno: 11. 8. 2010 14:03

Na komentář reagoval [4] revident

Nový komentář

Bez práce nejsou ...

 

Prosíme vás, abyste komentáře psali v souladu s dobrými mravy.
Nevhodné komentáře budou zablokovány.

Internetové adresy začínající http://, https:// a ftp:// budou převedeny na odkazy.

Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].

Přihlášení

Uživatel: Nepřihlášen

Registrace

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA S RADAMI OD KAROLÍNY

Karolína je literární postava, které vdechly život Hana Přádová a Katarína Kuňová.

Po vzoru svých autorek se Karolína věnuje psychosomaterapii.

Příběhy vás zavedou do jejího studia, kde poskytuje konzultace svým pacientům
a zazní v nich mnoho zajímavých rad, které vám mohou změnit život k lepšímu.

| Nahoru | Mapa stránek