Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Vyhledávání

Úvod » Články » Osud - běh života » Jak "ničím" lidem životy Avennou

Jak "ničím" lidem životy Avennou

Skutečná událost:

Přišel ke mne na konzultaci poměrně známý hokejista. Prý ho chce nechat přítelkyně a já jí mám domluvit, aby to nedělala.
"A vy jste ji věrný?"
"Ano, jsem... A vedle mne má všechno, na co si vzpomene. Tak jí domluvte, že mi to nesmí udělat – rozejít se se mnou..."

Nemám ráda, když lidé lžou. A toto už byla hodně velká lež, dokonce spojená i s manipulací. A já odmítám být nástrojem k tomu, abych podporovala lži a manipulaci, tak jsem mu na to odvětila:

"Víte, každý člověk má disketu, záznam, nazvěme si to, jak chceme, kam se mu nahrává vše, co řekne, udělá, na co pomyslí. A já mám přístup k těmto záznamům.

Tak já vám něco připomenu: Paříž – dům s červeným světýlkem – zrzka s mikádem – vypálená díra od cigarety v prostěradle...

Běžně to, co mají lidé v záznamu, lidem nepřipomínám. U vás jsem učinila vyjímku, protože mi tady lžete a já nemám jediný jiný argument, jak vám sdělit, že vím, že lžete a jak vaši lež vyvrátit. Mimochodem, těch vašich nevěr, kromě nevěry se zrzkou v Paříži, bylo daleko víc.

A taky tam máte napsáno, že tato fakta vaše přítelkyně nezná."

Hokejista se nejdříve nezmohl ani na slovo, a pak se s přiškrceným hlasem zeptal: "Fakt se všechno, co dělám, zapisuje?"

"Fakt. Dělá se dvojí záznam: jeden do paměti, druhý do svědomí. A to, že člověk si tyto záznamy nevybavuje, není proto, že už ty záznamy neexistují, ale proto, že z určitých důvodů si je z paměti či ze svědomí nevytáhne. Ale tyto záznamy jsou nesmazatelné a jsou tam navěky. A podle nich si člověk "vykoleduje" zpětnou odezvu."

"Já se vás normálně bojím..."

"Bát byste se mne měl, kdybych se živila tím, že vás budu pomocí vašich záznamů vydírat. Ale nyní máte spíš díky tomu, co jsem vám sdělila, změnit svůj život k lepšímu.

Vaše záznámy nikdy nemíním proti vám použít. Pouze vám tím chci sdělit, abyste svůj život žil s vědomím, že vše, co kdy řeknete, uděláte či na co pomyslíte, se někam zapisuje a pak jste za to činěn zodpovědným...
Budou-li vaše záznamy vykazovat, že jste čestný, věrný, atd., bude se vám dařit. Pokud budete lhát, podvádět, budete-li nečestným, nebude se vám dařit. Vaše budoucnost bude pouhým nesením si zodpovědnosti za své vlastní záznamy, za které si můžete pouze sám..."

Toto je to, čím "ničím" životy lidem – učím je být lepším člověkem.

Pokud navedu člověka alkoholika k tomu, že už si nikdy nedá skleničku, aby si neničil játra, aby přestal utíkat k alkoholu a začal řešit svůj život, ano, v očích ostatních jsem mu zničila život. Takový člověk už nemlčí, neutíká k alkoholu, ale najednou řeší to, co předtím neřešil. Opustí práci, kterou neměl rád. Opustí manželku, kterou nemiloval, a tak, aby s ní vydržel, se opíjel, apod.

Ano, takto "ničím" životy:

 • Odrazuji ženy od plastických operací, protože jim vysvětlím, že pokud je někdo miluje, tak je miluje v jejich přirozené podobě. A pokud ne, tak je jenom otázka času, kdy to vyjde napovrch a nepomůže ani špičková plastika. Ovšem v očích ostatních jsem jí zničila život, protože ji opustil ten, kdo by ji údajně neopustil, pokud by měla plastiku prsou.

 • Odrazuji muže od toho, aby se choval ke své ženě sobecky. V očích ostatních sobeckých chlapů jsem zničila život toho chlapa, protože už se nechová jako "mačo" a je "podpantoflák", který si na své ženě už nehojí ego, ale pomáhá jí, naslouchá jí, pospíchá k ní domů místo do hospody.

 • Odrazuji ženy od toho, aby si nechaly líbit nevěru svých mužů. Kdy, v případě, že si manžel nedá říci, aby upustil od nevěr, jejich ženám doporučuji, aby odešly od takovýchto "nenapravitelných" nevěrníků, i přesto, že mají děti. V očích ostatních jsem rozbila rodinu...
  Opravdu jsem však rozbila rodinu, zničila životy dětem, ženám či nevěrným manželům já? Nebo té rodině zničil život do jisté míry ten, kdo byl nevěrný?

  A co je lepší pro děti? Dívat se na utrápenou maminku a tátu nevěrníka?
  Nevěra táty (samozřejmě, že i mámy) poznamenává i děti, bez ohledu na to, zda tento fakt nevěrný táta uzná či nikoli. Každé dítě totiž to, že je táta nevěrný, vnímá velice přesně a v dospělosti za to svého rodiče často nenávidí a odmítá jeho osobu a odmítá jít jeho cestou. Anebo, v opačném případě, se dá na stejnou dráhu záletníka jako jeho rodič... Co je pro tátu horší: být odmítán a nenáviděn svým dospělým dítětem, nebo se dívat na to, jak jeho už dospělé dítě je stejné jako on, kdy rozbíjí svojí nevěrou vztahy či rodinu?

  Není snad lepší vidět mámu v oddělené domácnosti, jak se jí bez nevěrníka ulevilo, v neposlední řadě s ohledem na to, že nejsou děti poznamenané nevěrou svého táty?
  Je navedení na oddělení se od nevěrníka opravdu zničení života?

 • Odrazuji ješitné rodiče od toho, aby drželi své dítě na prestižní škole v zahraničí, kde je nešťastné, a raději ho vzali na tuzemskou kvalitní školu, která sice není tak prestižní, ale dítě v ní bude šťastnější a bude ho to v této škole více bavit... Má takové dítě, potažmo rodina, zničený život?

 • Radím ženě, že než aby zůstala s manželem, který jí říká, jak je s ní šťastný, a přitom ji podvádí a bere antidepresiva, tak ať je raději sama. Má taková žena opravdu zničený život, že si vybrala možnost žít sama s výhledem, že si někoho kvalitního najde? Nebo je snad správné, aby taková žena setrvávala v rodině poznamenané záletnickým partnerem bez vyhlídky a naděje na zlepšení?

 • Je zničením života rada, že, než žít v rodině, kde se můj bratr paktuje s mým bývalým nevěrným manželem jenom kvůli penězům, kdy ten bratr ví, co mi bývalý manžel prováděl a ještě ho někdy i kryl a dělal mu alibi, je lepší žít bez takovéhoto brášky? Budu mít zničený život, když ho budu žít bez zištného bráchy, pro kterého peníze znamenají víc než já vlastní sestra?

 • Je snad lepší mít chůvu ke svým dětem, se kterou mne manžel podvádí? Anebo raději mít s dětmi více práce, než trpět takovouto chůvu (a manžela)? Budu mít zničený život, pokud se budu muset věnovat svým dětem sama osobně a nebudu mít tolik volného času?

 • Než udržovat vztahy s otcem, který má rád mého nevěrného manžela, protože od něho dostává nemalé peníze a který ví, že mi je manžel nevěrný, to raději žít bez takovéhoto otce... Budu mít zničený či ochuzený život, pokud nebudu mít vztahy se svým vypočítavým a zištným otcem, u kterého jsem neměla před svým nevěrným manželem nikdy zastání?

I tak se lze dívat na filozofii Avenna: tím, že pomáhám lidem je navést, jak žít lepší a zdravější život, "ničím" lidem životy. Ono to do jisté míry pravda je - ano, ty dosavadní nekvalitně žité životy ničím. Ale pokud člověk opustí svůj nefér život a začne žít jako lepší člověk, tak je v pořádku, že se lidem zničí jejich nekvalitní dosavadní způsob života. Zejména, pokud se sami naučí vidět i do budoucna, jaká a kde je v jejich životě chyba, která znehodnocuje jejich další život.

Během mé praxe jsem poukazovala a budu pokazovat i v budoucnu na to, čím si člověk ničí život i zdraví, a budu lidem, kteří o to stojí, radit, jak ten život mohou žít kvalitněji, jak mohou být lepším (k sobě i k okolí) a zdravějším člověkem.

Pokud to ovšem někdo vidí tak, že tím ničím životy, měl by přehodnotit svůj pohled, zda je skutečně ničením života to, že někomu poukáži či mu připomenu, co dělá špatně, čím ubližuje sobě či svému okolí, čím si poškozuje zdraví, a co může na svém či ve svém životě udělat lépe tak, aby byl skutečně lepším a zdravějším člověkem. Aby nekradl, nelhal, nepodváděl, nežil na úkor ostatních, neničil si zdraví určitou chybou, neubližoval, ani si nenechal ubližovat, netrápil se zbytečně sebeobviňováním, nenechal sebou manipulovat, atd.

Pokud toto je nazýváno ničením života, tak v tom případě ničí život svému dítěti každý rodič, který ho nenechá dělat chyby: zahálet, lhát, krást...

Opravdu ničí život svému dítěti  rodič, který ho vede k tomu, aby bylo pravdomluvné, poctivé, zodpovědné, čisté na duši i těle, pořádkumilovné, čestné k sobě i ostatním?
Skutečně je nejlepší ten rodič, kdo nemluví do chyb či zkaženosti života svého dítěte?
Je ničema ten, kdo nutí dítě, aby jasně a pokaždé pozdravilo, poděkovalo, omluvilo se, poprosilo, uznalo chybu?
Nebo ničí život dítěti ten rodič, který rozvíjí jeho falešné ego a ze svého dítěte dělá malého tyrana, který terorizuje nejen své okolí, ale i své rodiče, kdy na ně vztáhne ruku, neprosí, neděkuje a které nezná slova: omlouvám se, které nepomáhá a jenom si stěžuje, je věčně nespokojené, vybíravé a ničeho si neváží?

To raději budu lidem "ničit" životy tím, že těm, kteří o to stojí, budu pomáhat dohledávat jejich chyby, kterými si způsobují nemoc či to, že se jim nedaří. Budu je navádět, aby si byli vědomi, že jejich chyby neupadnou v zapomnění, ale právě že tyto chyby jim způsobí, že se jim v životě nedaří přesně v oblasti, na které jim nejvíce záleží (ať je to zdraví, partnerství, pracovní oblast, finance, atp.). Raději budu „ničit" životy chybujícím tím, že jim ukáži chyby a zároveň budu doporučovat způsoby, jak chyby napravit...
Raději jim "zničím" život tím, že jim, pokud o to stojí, dám radu, jak být lepším člověkem, než tiše mlčet a tvářit se, že je vše v nejlepším pořádku, i když svoje životy  v pořádku nemají...

Autor: Katka Kuňová
Volně přístupný článek

Hodnocení článku: 1,43

Známkování je stejné jako ve škole.

Zaslat článek e-mailem

Zaujal vás tento článek a chcete odeslat vašim známým odkaz na něj? Můžete k tomu využít náš jednoduchý formulář.

Bez práce nejsou ...

 

Komentáře

[16] Andrea

Perfektně napsáno inspirativní pro ty co opravdu chtějí žít plnohodnotný a zdravý život a přesně sedí rčení pro ty co nechtějí KOMU NENÍ RADY TOMU NENÍ POMOCI. Mockrát děkuji za sundání těch růžových brýlí co nosíme a mnohdy nechceme sundat a za omlouvaní nedostatku a ubližování si sami sobě a svému okolí. Díky knihám jsem spoustu věcí pochopila a myslím že tam každý najde kus sebe a vaše články a slova jdou do hloubky.Moc vám fandím protože děláte svět lepší a lidi šťastnější velká čest ;)

Přidáno: 2. 10. 2016 10:51
[13] Smetana J

Dobry den,

děkujeme za inspirující článek.

Smetanovi

Přidáno: 16. 9. 2014 15:02
[10] sarka
parada

To je skvele,ze tady mame takove lidi jako jste vy.

Přidáno: 29. 6. 2014 0:13
[9] Ilona B.

Dobrý večer,
nikdy jsem zde nepsala komentář, ale dnes mi to nedá. Jsem moc ráda , že mi paní Katka pomohla "zničit" modely starého chování. Z uzlíčku nervů , plného různých strachů se stal člověk , který je schopen jezdit sám autem ,jezdit na dovolenou a těšit se, vycítit, co si lidé myslí a reagovat na to atd. Zmizely některé dlouholeté zdravotní problémy.
I když se zajímám o další metody léčení, vždy mě to utvrdí v tom, že Avenna je správná cesta. Podotýkám, že nejsem paní Katarínou nijak zmanipulovaná a ani mi " nevymyla" mozek . Naučila jsem se, že problémy mají svá řešení , a že člověk dostává nápovědy ( třeba otevře knihu přesně na straně , kde se o problému mluví nebo dostanete ten správný e-mail ) a nikdy v tom není sám. Je mi velmi smutno při pohledu na nešťastné , negativní a litující se lidi, kteří si ani nechtějí nechat poradit, o rady vlastně nestojí a drží si zuby nehty svůj zakonzervovaný život ( hlavně mi ty problémy neberte, neměl bych si na co stěžovat). Je smutné, kolik takových lidí je, a jak úspěšně dokáží šířit svou negaci do okolí. Já už dnes vím, že takovýto život žít nechci a to je úžasně osvobozující. Neříkám, že je v mém životě vše dokonalé , a že jsem vždy dokázala dodržet všechny návody , zpočátku jsem si dokonce říkala " a to mi má jako pomoci " , ale dnes už vím po jaké cestičce mohu a chci k dokonalosti kráčet. A i přes klepání si na čelo některými lidmi , se za to nestydím.
Kdysi jsem měla paní Kataríně a paní Hance za zlé, že nás "hodily přes palubu " a školu ukončily, dnes už tento pocit nemám a plně je chápu.
Skláním se před moudrostí "tam nahoře" i před moudrostí a laskavostí paní Kataríny, které nepřestanu být nikdy vděčná .
Ilona Baborská

Přidáno: 27. 4. 2014 22:07
[8] Mirka Schmidtová
Děkuji

Musím napsat jednoduše "děkuji" za to, co děláte. Kdyby bylo na světě víc takových lidí, jako jste Vy, a víc takových, kteří to pochopí, žilo by se nám mnohem líp.
Krásné sluníčkové dny Vám i všem, kteří navštěvují tyto stránky. :-)
Mirka Schmidtová

Přidáno: 3. 4. 2014 22:01
[7] Iveta Nejedlá
Připomenutí

Milá paní Katko,
velice děkuji za tento článek. Bylo mi příjemné si připomenout Pravdy, které v něm píšete. Jsem moc ráda, že jste mi v minulosti pomohly, i s paní Hankou, ke zničení mého starého života. Nebýt vás obou, neměla bych to, co mám dnes. Jsem vám oběma velice vděčná za všechny rady, které tak úžasně přesně a srozumitelně sdělujete.
Moc děkuji za vše, co předáváte. Je to skvělé.
Obě vás pozdravuji a přeji příjemné jarní dny.
Iveta Nejedlá

Přidáno: 26. 3. 2014 8:23
[6] tono
Ani jsem nedýchala

Dobrý den. Je nedělní ráno a jedním dechem jsem si přečetla tento velice, ale opravdu velice moudrý článek. Je to opravdové zrcadlo dnešní společnosti a každý takový se tam může najít. Článek mne oslovil už i proto, že moje rodina pracuje v instituci, která pomáhá obětem trestných činů, třeba domácího násilí. To, co autorka tak krásně seřadila do bodů, to je naprosto rozšířené desatero a kdyby si z něj každý vzal to, co se ho týká, tak by tyto instituce vůbec nemusely existovat. Klobouk dolů před autorkou. Už dlouho mne tak nic nenadchlo! Přeji vše dobré.

Přidáno: 23. 3. 2014 6:01
[5]

Dobrý den Katko
Moc děkuji za další krásný a pravdivý článek.
A jak jste několikrát v článku řekla, byl bych strašně vdečnej kdyby jsme od vás dostali další rady, jak být lepším člověkem.
Roman Petro

Přidáno: 23. 3. 2014 0:06
[4] Jana Kubíčková
smutno, ale naděje

Vážená a milá paní Kačenko,
děkuji Vám za výstižné a jasné zprávy Vašeho nového článku. Nejen ze svých různých životních situací mohu jen potvrdit pravdivost Vašich slov. Chci věřit, že alespoň některému čtenáři přinášíte tímto pomoc, novou naději i návod, jak chápat svou současnou a jakoby zdánlivě neřešitelnou osobní situaci. Jen chtít začít řešit sám sebe. Díky!
Jana Kubíčková

Přidáno: 22. 3. 2014 21:12
[3] Mariolka
krásný článek

Dobrý večer paní Kuňová,

děkuji vám za krásný článek. Myslím si, že životy lidí určitě neničíte, i když uznávám, že mnoho nevědomých lidí to tak může vnímat. Spíše hledají vinu u ostatních než aby se zaměřili sami na sebe.

Přeji vám více vděčných lidí ve vaší praxi a těším se na další článek:-).

Pěkný večer.

Přidáno: 22. 3. 2014 20:18
[2] Helena L.
poděkování

Milá paní Kuňová,

nikdy Vám nepřestanu být vděčná za Vaše návody, které mě posouvají vpřed. Nesmírně si Vaší práce vážím. Ať Vám přináší spoustu krásných pocitů :-)

Srdečně,
Helena L.

Přidáno: 22. 3. 2014 20:11
[1] Vlaďka Komlová

Dobrý den paní Katko.
Děkuji za moc hezký přínosný článek.
Hezké dny přeje Vlaďka K.

Přidáno: 22. 3. 2014 19:15

Nový komentář

Bez práce nejsou ...

 

Prosíme vás, abyste komentáře psali v souladu s dobrými mravy.
Nevhodné komentáře budou zablokovány.

Internetové adresy začínající http://, https:// a ftp:// budou převedeny na odkazy.

Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].

Přihlášení

Uživatel: Nepřihlášen

Registrace

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA S RADAMI OD KAROLÍNY

Karolína je literární postava, které vdechly život Hana Přádová a Katarína Kuňová.

Po vzoru svých autorek se Karolína věnuje psychosomaterapii.

Příběhy vás zavedou do jejího studia, kde poskytuje konzultace svým pacientům
a zazní v nich mnoho zajímavých rad, které vám mohou změnit život k lepšímu.

| Nahoru | Mapa stránek