Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Vyhledávání

Úvod » Články » Osud - běh života » Rubrika: Dění v ČR » Čím je podívaná jménem Superstar?

Čím je podívaná jménem Superstar?

Když jsem uslyšela, že právě probíhá podívaná Superstar, nebyla jsem nadšena. Opět další show točící se kolem peněz...

Pro ty, kteří nemají přehled, o čem je řeč, ve stručnosti popíši, o co se jedná. Čtyřčlenná porota hodnotí zpěv různých zpěváků "z ulice", uchazečů o titul Superstar. Porota vybere kolem stovky holek a kluků, kteří hezky zpívat více či méně umí.

Pak následuje několik kol, kdy tato porota z nich vybírá větší talenty, až z té stovky původních zpěváků zůstává jenom několik, ze kterých se na konec vybere (po třech měsících) ten nejlepší zpěvák. Tento zpěvák či zpěvačka nakonec dostává titul Superstar.
Od určitého okamžiku o výběru Superstar rozhodují pouze diváci, kteří posílají placené sms na určené číslo, které odpovídá danému zpěvákovi - jedna sms = jeden hlas.

Nezaznamenala jsem, kdy tato podívaná začala, ale dostala jsem se k ní nechtěně, když probíhal výběr lepších i horších zpěváků a zpěvaček "z ulice". Chtěla jsem pokračovat v přepínání programů, ale zaujalo mne více věcí, kvůli kterým jsem tuto podívanou nepřepnula.

Nebudu se zmiňovat o podlostech této soutěže, které probíhaly a probíhají před kamerou i v zákulisí. Zaměřím se na to, jak tato soutěž je zajímavou přehlídkou různých povah a charakterů a zajímavým objektem ke studiu a k pozorování lidských projevů.

Rádoby zpěváci, kteří neumí hezky zpívat a jejich sebereflexe

Nyní se zmíním o jiném fenoménu, který mne zaujal hodně do hloubky: rádoby zpěváci, kteří neumí hezky zpívat a jejich sebereflexe.

V této soutěži si zpěváci, kteří neuměli zpívat, vůbec neuvědomovali fakt, že hezky zpívat neumí. Zpívali před porotou a vůbec si nepřipouštěli, že by jejich zpěv nebyl v pořádku. Když jim porota (někdy bohužel nevybíravým až nejapným) způsobem dala najevo, že jejich zpěv v pořádku není, tak se někteří z nich ještě cítili dotčení či uražení. Někteří dokonce plakali, že jejich hlas porota patřičně nedocenila.

Svým způsobem jsem byla fascinována tímto jevem, že ani jeden z těchto odmítnutých, nehezky zpívajících zpěváků si nepřipustil, že nezpívá hezky.

Pozorovala jsem jejich dotčené obličeje, slzy jako hrachy, jejich bolest, která ale nebyla na místě. Byla to pro ně rána, kterou nečekali. Každý z nich si vnitřně přál být Superstar. Každý z nich si totiž myslel, že na to má a  že splnění jejich přání, touhy, přesvědčení najednou "pohřbili" nespravedliví porotci. Vždyť kvůli nim splaskly jejich naděje a zůstala bolest, zklamání, nenaplněná touha.

Všichni tito rádoby zpěváci odcházeli s křivdou v srdci, aniž by si vůbec připustili jediný fakt, že titul nejlepšího zpěváka "Superstar" si vůbec nezasloužili. A největší křivdu si samozřejmě odnášeli ti, kteří si o tento titul nárokovali nejvíce.

Připomnělo mi to časy ve studiu, když jsem ještě poskytovala konzultace.

Kolikrát jsem musela lidem vysvětlovat, že některé jejich touhy, přání, sny, naděje, nejsou v pořádku. Že si nezaslouží to, o co usilují. A to buď proto, že pro splnění toho snu, přání či naděje neudělali vše, co měli, anebo proto, že si přáli něco, co nebylo v pořádku, co nebylo fér.

Někdy jsem se setkala s případy, kdy si lidé dokonce splnění svých přáni přímo nárokovali.

Tito lidé, když se jim ty jejich přání neplnily, byli zklamáni, cítili se ukřivděnými a většinou si vytvořili nemoc, ať tělesnou či duševní - život jim připadal nefér, krutý, nehezký. A o co více si nárokovali, o to větší bolest je provázela z nenaplněných snů a o to větší nemoc je trápila.

Ve skutečnosti to, že se jim jejich jeden sen nenaplnil, nebyl důvod k bolesti. Bylo to podnětem k tomu, aby pro svůj sen udělali více, protože udělali zatím málo.

Samozřejmě za předpokladu, že se jedná o sen, za který se nemusejí stydět před nikým a který nikomu, ani jim samotným neškodí.

Pokud pro splnění toho snu udělal člověk skutečně dost, tak ho to nenaplnění snu, přání, touhy mělo navést na druhou možnost - má si vytvořit jiný, lepší sen, který ho udělá více šťastným.

Sen "být Superstar"

Superstar není zrovna nejlepší sen, protože je špatně pojatý.

Zpěv sám o sobě je úžasný pomocný nástroj, pomocí kterého člověk pookřeje a pomocí kterého se může dostat z depresí, bolestí, smutků a dalších nepříjemných stavů.

Ale zpěv v pojetí Superstar opravdu není dobrým snem.
Proč? Kvůli samotné podstatě úmyslu tvůrců Superstar. Úmyslem tvůrců Superstar totiž není získat zpěváky, kteří pomůžou svým zpěvem dostat lidi z nepříjemných stavů. Úmysl tvůrců Superstar je co nejvíce vydělat - vydělat na vybraných zpěvácích.
A tito zpěváci si toto bohužel moc nepřipouští, protože vidí hlavně svoje sny.

Dělat lidi šťastnými, vyvádět je svým zpěvem z nepříjemných stavů, není snem většiny těchto uchazečů o titul Superstar. Sny adeptů o titul Superstar jsou jiné: potřeba dokázat ostatním nebo sobě, že nejsem nicka, získat peníze, slávu, bohatství, pseudosvobodu kvůli penězům, cestovat atd. Zkrátka, chybí tam to podstatné a ryzí, co by tam být mělo. A tímto je ten sen nesprávným, zcestným. A ten, kdo si naplňuje, nebo už v minulosti si naplnil, takovýto sen, obvykle je zklamán také.

Takovýto člověk pak musí sebrat své síly a musí soustředit svou energii na hledání a naplňování jiného, kvalitnějšího snu.

Toto si ovšem mnoho lidí neuvědomuje - ani zpěváci, ani uchazeči o titul Superstar.

Zpívat se má. Ale má se zpívat pro rozdávání radosti, třeba i za peníze (i zpěváci z něčeho žít musí). Ale zpívat pro peníze (apod.) není tím pravým snem.

Zcela bezpečně vím už nyní jednu věc. Ten, kdo uspěje v Superstar, tam to, co hledá, nenajde. Najde tam slávu, peníze. Nenajde tam ale pocit naplnění. Ten totiž musí hledat jinde. A na toto vítěz Superstar buď přijde časem, nebo hned. A pak bude muset najít odvahu opustit tyto pochybné hodnoty.

Ti, co neuspěli a měli pěkný hlas, si nyní neuvědomují, že je to pro ně dar. Nemusí totiž projít pochybným vrcholem a dnem, aby pochopili, že mají hledat jinde. Těmto totiž nezbývá nic jiného, než hledat jinde to, co hledali a nenašli (díky porotcům) v této soutěži.

Superstar coby zrcadlo společnosti

Nicméně, pro mne podívaná jménem Superstar je znamením, že ještě pořád existuje obrovská masa lidí (do této soutěži se přihlásilo přes 11 000 mladých lidí), která hledá svoje "štěstí" v pochybných hodnotách.

Žel, naše společnost tyto pochybné hodnoty pořád představuje jako skutečné hodnoty. Ale i toto je způsob, jak se lidé mohou naučit hledat skutečné hodnoty. Nejprve se naučí kudy nejít, aby se naučili, kudy jít.

Superstar je takovým zrcadlem společnosti:

  • ukazuje, jak lidé dokážou vidět své přednosti v daleko lepším světle, než jaké jsou ve skutečnosti
  • ukazuje, jak si lidé dělají nesprávně vysoké mínění o sobě
  • ukazuje, jak si lidé dokážou dělat plané naděje
  • ukazuje, jak se lidé cítí ukřivděni, když nedostanou to, co si nezaslouženě přejí
  • ukazuje, jak lidé věří nesprávným hodnotám
  • ukazuje, co všechno jsou lidé schopní udělat pro slávu a peníze
  • ukazuje, v jaké době plné pochybných hodnot žijeme...

Zkrátka, Superstar je ukazatelem toho, jak jsou lidé v dnešní době nesoudní a jak jim chybí sebereflexe. A v této soutěži to prezentují nejen soutěžící, ale i porotci...

Autor: Katka Kuňová
Volně přístupný článek

Hodnocení článku: 2,1

Známkování je stejné jako ve škole.

Zaslat článek e-mailem

Zaujal vás tento článek a chcete odeslat vašim známým odkaz na něj? Můžete k tomu využít náš jednoduchý formulář.

Bez práce nejsou ...

 

Komentáře

[5] Tomáš

Superstar se nejmenuje Supersinger. Je to o "hvězdách" využitelných mediálně, zpěv je zástěrka.

> Úmyslem tvůrců Superstar totiž není získat zpěváky, kteří pomůžou svým zpěvem dostat lidi z nepříjemných stavů.
> Úmysl tvůrců Superstar je co nejvíce vydělat - vydělat na vybraných zpěvácích.

Ano i tací mohou dostávat lidi z nepříjemných stavů. My to asi nebudeme, ale cílová skupina se najde.
Vydělat se nevylučuje z "dostávat lidi z nepříjemných stavů", naopak většinou bývá spíše v přímé úměře.

A zatímco mě dostává sledování Superstar do nepříjemného stavu, jsem přesvědčen že pro převážnou diváků je to naopak - je to pro ně příjemná zábava která odpovídá jejich nárokům.

Soutěže se účastní mladí lidé, a jako takoví mají před sebou dlouho cestu.
Kdyby se narodili už dokonalí, co by tu zbylých 60-80 let dělali?

Přidáno: 17. 11. 2009 22:17
[4] Al

Pane Roberte a paní Vlaďko, porotci v těchto pořadech jsou placeni právě za takové chování, které se vám nelíbí. I pan Habera. Je to jen divadelní maska, know-how. Tím nikoho neomlouvám.

Přidáno: 16. 11. 2009 23:48
[3] xx
první vybírá vesmír

ahoj!
nyní superstar nesleduju,ale první kolo bylo zajímavé.tedy první řada.také jsemm zírala nad nesoudností a hloubala nad tím kde se bere.ale jsem ráda,že zvítězila Aneta Langerová a dodnes je pro mě zadostiučiněním,že to byla právě ona.Myslím,že je mezi nebem a zemí,proč právě opravdová osobnost je tou první.v dalších kolech už to nebylo ono.stejně jako Vladko ve VyVolených-zajímavý a nevšední typ člověka,nebo náš první prezident.nebo první Miss.poprvé jakoby opravdu vybíral vesmír,pak už se to nějak zvrtne a žije si to svůj život.teda to je můj názor..

Přidáno: 29. 10. 2009 16:02
[2] Vlaďka Komlová
pro pana Roberta

Dobrý den.
Souhlasím s Vámi pane Roberte.Dívám se na ten pořad také a to hlavně proto,že sleduji chování zúčastněných lidí a byla jsem upřímně zděšena chováním poroty.Říkala jsem si,jakým právem někteří porotci ponižují soutěžícího a o používání hrubého nevhodného slovníku ani nemluvě.No byla jsem opravdu překvapena,úroveň poroty mě zklamala.
Zároveň mě přitajuhe zpěv jako takový a zvědavost jak jsou Ti nejlepší soutěžící ve zpěvu šikovní.
Je to pro ty mladé lidičky zkušenost do života a je na nich ,co si z toho vezmou.
Vlaďka K.

Přidáno: 16. 10. 2009 17:10
[1] robert hrubý

Dobrý den,

také se občas ze zvědavosti kouknu na tento pořad. Musím říct, že mě nejvíce překvapili porodci a vidím na tom, jakým způsobem se nemá kritizovat a snad si z toho beru i ponaučení. Přišlo mi, že za účelem toho, aby pořad byl divácky zajímavý, porota až dost hnusným způsobem hodnotila některé soutěžící, kterým to moc nešlo. Zvlášť u lidí, kteří měli evidentně problémy se svým sebevědomím oni se je ještě snažili zadupat více do země. To nemluvím o tom, že se velmi často strefovali dost nevybíravě do zevnějšku. Ano, asi si to zasloužili, ale ta forma byla více než nehezká, obzvlášť ze strany pana Habery.

Přidáno: 12. 10. 2009 10:49

Nový komentář

Bez práce nejsou ...

 

Prosíme vás, abyste komentáře psali v souladu s dobrými mravy.
Nevhodné komentáře budou zablokovány.

Internetové adresy začínající http://, https:// a ftp:// budou převedeny na odkazy.

Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].

Přihlášení

Uživatel: Nepřihlášen

Registrace

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA S RADAMI OD KAROLÍNY

Karolína je literární postava, které vdechly život Hana Přádová a Katarína Kuňová.

Po vzoru svých autorek se Karolína věnuje psychosomaterapii.

Příběhy vás zavedou do jejího studia, kde poskytuje konzultace svým pacientům
a zazní v nich mnoho zajímavých rad, které vám mohou změnit život k lepšímu.

| Nahoru | Mapa stránek