Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Vyhledávání

CD story IV.

Přináším další vyjádření k vašim komentářům týkajících se především vypalování a půjčování CD.

Ke komentáří paní Heleny

Komentáře paní Heleny - komentáře číslo 9 a 16

Paní Heleno, k Vašemu zajímavému dotazu, zda je rozdíl mezi tím, když si koupím knihu od Avenny či od jiného autora, zda je možné si knihu půjčit či nikoli….
Když si půjčuji knihu, tak ta kniha je účelově dávána taktéž do knihoven, tudíž to je se svolením a vědomím autora, že se ta kniha může půjčovat. A pokud ta kniha je dobrá, tak každý ucítí touhu tu knihu mít u sebe, vlastnit. Naše kniha je také v mnoha knihovnách s našim svolením. Ale k půjčování CD jsme nikdy nedaly a nedáme souhlas, i když jsme zdánlivě samy proti sobě.

Naprosto se ztotožňujeme s tím, jak jste moc hezky napsala, že autor má právo dát jasným způsobem najevo, jak by si přál, aby se s jeho autorským dílem nakládalo. A ono to je dané jak u knih, tak i u hudby pro potěšení (počítá se s tím, že je to určené pro okruh lidí, protože se to veřejně šíří) nebo u výukového materiálu. Jinak je to s knihami a jinak je to s výukovými programy na videu či na CD (či na jiných nosičích), což CD Avenny jsou, protože obsahují návody. Tudíž půjčit knihu je něco jiného, než půjčit výukový program.

Knihy se půjčovat mohou, protože je to už i předurčené tím, jak už jsem zmiňovala, že jsou k dospozici v knihovnách. Ale nikde neexistuje půjčovna CD či DVD s výukovými programy či návody. Nemůže být, protože ta výuka je založena na vnitřní výši zájemce, který už jenom tím, že zaplatí za výuku, ukazuje svoji připravenost se učit.

Co se týče filmu třeba z půjčovny, stejně jako u knihy, člověk přijde na to, že všechny přínosné filmy i knihy bude chtít mít pro sebe. Ale opět to není výuka, která je cílená - knihy i CD.

Ke komentáři pana Vítka

Komentář pana Vítka - komentář číslo 10

Pane Vítku, těší nás a zároveň i baví Vaše příběhy, protože nešetříte a nepřikrášlujete v nich ani sebe. A to jen tak někdo nedokáže a je to skutečně obdivuhodné. Moc za ně děkujeme. Děkujeme ovšem také i těm teprve tápajícím za příspěvky, které obohacují nejen je samotné, ale i ostatní, protože ukazují cestu (třeba i tím, kudy nejít). A vědět, kudy nejít, je taktéž důležité.

Skutečně je splácením dluhů i vykradené auto (a to není jenom za pálená CD). Já sama jsem si tím prošla také a přesně jsem věděla, za co to mám. A dobře mi tak. Vždy po každé splátce si říkám, že jsem hlavně ráda, že je ten dluh menší.
To ovšem neznamená, že mi je jedno, že mne vykradli. Ale převáží ve mne pocit, že je fajn, že se mi pomenšuje dluh. Ještě, že těch splátek už není tolik a že už nejsou tak časté.Těším se na okamžik, když už nebude žádná splátka - žádný dluh. Snad se toho dožiji.

Moc hezky to vnímáte i s tou knížkou, že pokud si autor přeje, aby se nepůjčovala, má to napsat na první stránku. Hezky to vnímáte i ohledně CD (a nejen CD), že to, co člověk dostane zadarmo (mimo dárek), tak si toho neváží. Je to naprostá pravda. Ještě bych dodala, že si to ani nemůže užít. O to více mne těší, jak dokážete hezky popsat, že na našich CD i po létech poslouchání objevujete něco nového a že jsou dobrou investicí. Je z Vašich řádků přímo cítit, že si to skutečně užíváte. To nás moc těší.

Ohledně Vašeho nápadu, že by se vždy půjčilo lidem jenom jedno CD z dvojcédéčka - budeme o něm uvažovat, ale nejsme o něm úplně přesvědčené, že by to bylo v pořádku, protože ukázka má být dostatečná.

Ke komentáři paní Evy

Komentář paní Evy - komentář číslo 13

Paní Evo, ke kupování CD dvojmo jsme už psaly nahoře. Ale k tomu, co píšete, že nevidíte rozdíl mezi Avennou a jinými autorskými díly, například skladba od Bacha či jiného autora, zde chci uvést jeden příklad za všechny:
Byl u mne jistý pan T. a ten mi řekl příměr, ke kterému přišel, když přemýšlel o této diskusi. Natolik se mi líbil, že ho zveřejňuji. Pan T. přišel na to, že když si od někoho půjčí CD s vážnou hudbou, tak tu hudbu má pouze pro radost po dobu poslechu CD a případně ještě chvilku po tom. Když si chce tu radost zopakovat, musí jít a pustit si CD znovu. Kdežto informace, návody, které ovlivní jeho život, stačí slyšet jednou a již jsou v člověku navždy a teoreticky by si již ono CD znovu nikdy pouštět nemusel. Tím si tak od autora jednorázově vzal "vše" a je tudíž nesprávné a nečestné autorovi nezaplatit.

Jednorázovým poslechem hudby si člověk od autora vzal jen malinkatou část, která je zanedbatelná a dala by se považovat za náklady na propagaci, tudíž následně, pokud se mu hudba zalíbí a chce ji dále poslouchat, má dotyčný jít a CD si též koupit.
Pokud se mu hudba nelíbí a CD si nekoupí, oním poslechem hudby si dluh nevytvořil, protože se v rámci propagace jednoduše rozhodl, že by mu tato hudba radost nepřinášela.

Pan T. je pro mne důkazem toho, že když člověk upřímně začne dohledávat, ptát se, tak se mu vždy dostane odpovědi, která stojí za to. On se upřímně ptal, dostal krásnou odpověď, která stojí za to. A takto to platí ve všech oblastech, ale podmínkou je upřímnost.

Ke komentáři paní Zdenky

Komentář paní Zdenky - komentář číslo 19

Pani Zdenka, čo sa týka predplatených článov, tak svojej kamarádke, ktorá má choré dievčatko a ktorej by ste chcela pomôcť, môžete porozprávať o tom, že by ste pre ňu mala riešenie: Avennu. Keď ju to zaujme, tak si sama nájde cestu. Ak ju to nezaujme, tak ju ponechajte svojej ceste.

Chcem vysvetliť, že obecne platí, že presne v tej chvíli, keď niekto váha nad ponukou pomoci, sa totiž v niektorých ľuďoch oboznámených s Avennou ozve prehnaná potreba pomáhať a dôjde k tomu, že títo ľudia dajú viac, než by mali (zvíťazí totiž nad nimi dobrý úmysel - úmysel pomôcť za každú cenu, bez ohľadu na to, či o to ten človek stojí, alebo nie, či si to zaslúži, alebo nie.). Toto sú kritické chvíľky, ale je nutné si v tú chvíľu povedať, že nie je správne dávať, ak človek nie je ochotný sám najprv dať. Takže: môžem ponúknuť. Ak ten niekto neprejaví záujem, tak to nechám tak. Lebo správne by bolo, ak by mal záujem, tak by bol na rade on a to tým, že by mal prejaviť ochotu dať. A potom už môžem dať ja.

Napríklad ponuka: "Vieš, že som našla zaujímavé informácie o Tvojej malej, ktoré by jej mohli pomôcť? Ak chceš, dám Ti odkaz na stránky, kde o spôsobe liečenia píšu obecne, ale určité informácie už majú v predplatenej sekcii. Takže uvidíš pri obecných informáciách, či Ti bude stáť za to si predplatiť tie, ktoré sa týkajú Tvoje dcérky."
A potom už pomlčať a nie ihneď povedať adresu tých stránok. Toto je totiž bod zlomu, kde sa ten druhý prejaví…

Reakcia č. 1 (správna): "Jéj, ano (okamžitý záujem musí byť), prosím, dala by si mi adresu tých stránok?" Keď jej ich dáte, tak by malo zaznieť:  Ďakujem ti  (úprimné poďakovanie je prejav naozajstného záujmu - každý pozná, kedy to poďakovanie je úprimné), že na nás takto myslíš. Čo najskôr sa tam pozriem." Po čase, keď sa stretnete, opať poďakuje a vyjadrí sa.

Reakcia č. 2 (nesprávna): "Platené? No to neviem…" Alebo: "Ja sa v nete nevyznám.“ Aj keby to tak bolo, tak vás predsa môže poprosiť o pomoc. Lebo zaznie akékoľvek rôzne  výhovorky:  "Nemôžeš mi tie informácie dať rovno ty, keď to máš predplatené?" -  zneužívanie, špekulácia - nečestnos.

Platí pravidlo: neprehovárať, nevnucovať s úmyslom pomôcť, nechcieť viac, než chce ten druhý (to poznáme vždy, len sa staňme všímavejšími.)

Myslite na to, že aj keď Vaša ponuka s úmyslom pomôcť nebola prijatá a neviedla k výsledku, tak Vy ste urobila najviac, koľko bolo správne. A to je to hlavné, čo Vás má hriať, aj keď to ten druhý nezúročil. A nesmiete byť smutná, že tú ponuku ten dotyčný nevyužil, odmietol, zavrhol. Vás má hriať, že ste dala (ponuku). To je to najdôležitejšie.

Ke komentáři paní Alenky

Komentář paní Alenky - komentář číslo 20

Paní Alenko, udělala jste to úchvatně. Je to moc hezké, že jste o tom takto uvažovala a zcela jistě jste nepoškodila autory toho filmu tímto způsobem, i kdyby měla na to DVD koukat celá jeho rodina. Filmy jsou totiž určeny k tomu, aby je shlédlo více lidí najednou.

Ke komentáři paní Ivany

Komentář paní Ivany - komentář číslo 21

Paní Ivano, tím, že si člověk bude nést odpovědnost za "moje" CD, "tvoje" CD, naučí se respektovat toho druhého. Právě proto, že se lidé neučí mít něco, co je jenom jejich a za co si nesou zodpovědnost, dochází k majetkovým sporům, k dědičským sporům, ke krádežím. Protože si lidé nárokují na něco, co jim nepřináleží, co jim nepatří. A také k tomu, co nepatří "nikomu", nemají vztah. Není to přehnané.

Na našich CD to, že je určeno jenom pro poslech jedné osobě, přímo napsané není a to z jediného důvodu - lidé by měli cítit, že není čestné dávat druhým návody, za které si oni zaplatili a které si oni poslechli. Máme na CD napsané: toto CD patří... Tímto jednoznačně vyjadřujeme, že to CD je určené pouze tomu, koho je. Že informace z toho CD patří pouze tomu, kdo je vlastníkem.

I ostatní naše materiály jsou vždy ohraničené, pro co jsou určené, tudíž jste správně našla: naše skripta jsou určené jenom pro domácí použití. Naše kniha není ohraničena nikým a ničím (ale je tolik náročná, že není pro mnoho lidí pochopitelná, tudíž už předem vyřazuje okruh lidí, kteří nejsou na určité výši).

Ohledně poslechu CD s partnerem jsme již psala výše, že partner, který si za ty informace nezaplatil, nemůže už z podstaty věci ty informace z CD vnímat s čirou radostí, protože jeho vnímání je poznamenané nečestností - beru si něco, co mi nepřináleží a nepatří. Moc se mi líbí, že jste si dala záležet na tom, abyste to hezky zformulovala.

Ke komentáři pana Vítka

Komentář pana Vítka - komentář číslo 22

Pane Vítku, skutečně nás moc těší, že jste se s tím "přísným" nedovolením půjčovat CD ani partnerovi vypořádal rychle. Utvrzuje nás to, že v této oblasti máte hodně vyvinutý smysl pro čest. Ohledně té listiny to tak, jak píšete, skutečně je.
A co se týče Vašeho dobrého pocitu, přestože už problematiku CD neřešíte, tak právě ten dobrý pocit je znamení, že to děláte dobře, že není co řešit, protože je řešení to, jak to v sobě máte nastavené nyní.

A stejně tak to máte dobře nastavené i v tom, že deset minut poslechu informací z CD jinými osobami není důvodem k tomu, abyste si to vyčítal, nebo CD vypnul.

Ke komentáři paní Jany K.

Komentář paní Jany K. - komentář číslo 24

Paní Jano K., když malé dítě bude vedeno k čestnosti, tudíž bude odmala rozeznávat, co se dělit může a co ne, tak mu to určitě hodně pomůže v životě nedělat chyby. Pokud bude dítě vyrůstat v prostředí, "kde si na to rozeznávání nehrají", tak to do konce svého života nebude mít srovnané, protože i v dospělosti bude odmítat (tak, jak to dělá hodně lidí u našich CD) to, že je nenormální takto uvažovat. Je to pro něho nenormální takto uvažovat, protože je pro něho norma to, co se stanovilo u něho doma. Ale otázkou je, zda to, co se doma stanovilo jako normální, skutečně normální je.

Přitom by mělo být normální to, že má člověk rozeznávat, co je čestné a co ne. U nás doma je normální nevypalovat, nepůjčovat návody, které patří někomu jinému. Třeba můj syn dostal k dispozici výuku psaní na PC všemi deseti prsty. Chtěl se mi s tím pochlubit a nainstalovat mi to do PC. Udělal to s tím, že to nikdy nepoužijeme, že mi to dá jenom skouknout, zda to stojí za to. Ano, podívala jsem se na to, vyzkoušela úroveň a moc se mi to líbilo. Ale od té doby jsem to nepoužila a přeji si to moc jako dárek, protože mi to přijde jako přínosné i přesto, že to umím. Takže autora tohoto programu jsem nepoškodila, demoverzi neměl, tak jsem to vyzkoušela a od té doby vím, že to použiji pouze, když budu mít pro sebe originál. I když mne to nebude učit, (protože píši deseti prsty), tak to chci mít a budu to brát ne jako výuku, ale jako trénink.

Takto se uvažuje u nás a moje děti byly a budou k tomuto vedeny (i když se jim to ne vždy líbí, protože vidí kolem, že se to jinde neřeší). Pokud někdo z mé rodiny toto odmítá, nemohu a nebudu se s tím ztotožňovat a bude mi vzdálenější do doby, než opět bude být čestným.

Autor: Katka Kuňová
Volně přístupný článek

Hodnocení článku: 2,1

Známkování je stejné jako ve škole.

Zaslat článek e-mailem

Zaujal vás tento článek a chcete odeslat vašim známým odkaz na něj? Můžete k tomu využít náš jednoduchý formulář.

Bez práce nejsou ...

 

Komentáře

[23] Květa H.

Dobrý den,
omlouvám se všem čtenářům za překlep v článku č. 13. Ve čtvrtém řádku jsem napsala omylem místo paní Dano, paní Dášo. A u zákroku zubů mé maminky jsem napsala místo 5 000 Kč, jen 500 Kč. Součet je v pořádku.
Děkuji.
Sluníčkové dny, Květa

Přidáno: 25. 3. 2008 8:36
[22] Vítek P.
Stalo se ... paní Lucie

Chtěl jsem zjistit doporučenou literaturu ještě od paní Luc...ky
:-)

Přidáno: 23. 3. 2008 19:42
[21] Lucie Kováčová
Panu Vítkovi ještě jednou

:-) Až teď jsem si pane Vítku všimla, že reagujete na paní Lucku a ne na můj příspěvek, tak se omlouvám, myslela jsem, že chcete víc informací o té paní léčitelce, která bydlí u Olomouce, o které jsem se blíže nezmínila. Tak alespoň máte více informací :-)
Hezký večer všem!
Lucie

Přidáno: 22. 3. 2008 20:20
[20] Lucie Kováčová
Panu Vítkovi

Dobrý den,

paní Hana Staňková, která bydlí u Olomouce vzhledem k tomu, že léta nedělá nic jiného, než přijímá lidi, kteří ji prosí o pomoc, nenapsala nic. Není třeba, aby každý, kdo pomáhá, něco psal. Myslím, že by musela vyřadit asi i spánek, kdyby chtěla ještě psát. Ona jen tiše působí na svém místě a každý, kdo má, se k ní dostane. Ani nepřednáší. To zase dělají jiní :-) Jen mohu napsat, že veškerou moudrost čerpá z knihy Ve Světle Pravdy od Abd-ru-shina. A pak samozřejmě i ze své dlouholeté zkušenosti s léčením lidí.

Přidáno: 22. 3. 2008 20:15
[19] Klára

Dobrý den,
děkuji paní Květo za Váš hezký komentář. Sama za sebe chci říci, že jsem byla u paní Katky na konzultaci dvakrát. Vždy za cenu 4000kč.Myslím,že jsem zaplatila přesně tolik za to, co jsem si odnesla. A ještě teď stále čerpám z rad, které mi paní Katka dala, protože se mi ještě občas stane, že některou chybu zoopakuji nebo některé věci mi do sebe zapadnou až po nějaké další zkušenosti v mém životě. Konzultace pro mě má nesmírnou hodnotu a díky nim jsem udělala v životě mnoho kroků a uvědomila si...Jak napsala paní Květa, lepší je zaplatit za dobrou radu, kterou jsem já nedostala nikde jinde než v Avenně, než platit za léky. Přeji všem hezký večer. Klára

Přidáno: 21. 3. 2008 20:44
[18] Vítek P.
Dobrý den

Paní Lucko [16], abychom měli z čeho vybírat, napište nám prosím, jak se jmenují úžasné knížky té paní, co je Vám bližší ... děkuji.

Přidáno: 20. 3. 2008 20:02
[17] Lucie Kováčová
Není Lucie jako Lucka :-)

Dobrý den,

dlouhou dobu jsem řádně nečetla nové příspěvky a po napsání toho svého jsem se k němu už nevracela.Teď se mi ale ozval pan Vítek s dotazy na můj mail, a tak jsem se vrátila k těmto příspěvkům, abych si přečetla a udělala jasno v tom, co měl na mysli. Někteří čtenáři příspěvků si zaměnili mne- Lucii za autorku jiných příspěvků - Lucku. Já se podepisuji všude Lucie :-) Takže k těm léčitelům - pokud by měl někdo vážný zájem se na někoho z nich obrátit, mohu Vám na někoho z nich dát kontakt. Jedna paní léčitelka bydlí u Olomouce, ale již si nepřeje, aby byl předáván její kontakt dál, pracuje totiž někdy od rána až do půlnoci, aby všechny zájemce stihla. Mám s ní osobní zkušenost- řekně Vám přesně, co je třeba změnit-jaký postoj, aby se člověk vyléčil či změnilo se něco v životě k lepšímu. Je to samozřejmě o práci na sobě. Potom další 2 léčité, s kterými mám dobrou osobní zkušenost jsou ze Slovenska, zájemcům mohu dát kontakt, ovšem je třeba počítat s delší čekací lhůtou- jsou hodně vytíženi- oba totiž i přednáší, po celé ČR a SR. Přednášky stojí tak kolem 90Kč, aby se pokryl pronájem sálu apod., je možné si od jednoho z nich koupit i CD(vydal jich pěknou řádku na různá témata- stojí okolo 150Kč nebo DVD, kde jsou všechny přednášky- DVD vyjde levněji, protože tam je vše) a knihu, kterou vydal(ve slovenštině). Ta kniha je skvělá, jsou tam praktické návody, jak je třeba žít správně, aby člověk zůstal zdravý jak na těle, tak na duši. Kniha se jmenuje: Vo Svetle Poznania - autor Pribina Chariotov. Webové stránky má jeden z těch léčitelů: www.jaspis.peruno.sk. Na konzultaci se každý dozví příčiny jeho trápení a co ON SÁM musí udělat, aby se vše k dobrému změnilo. Druhá je paní léčitelka Taťiana Hanšutová, která se prací na sobě vyléčila z RS- což je tzv.nevyléčitelná choroba dle doktorů a sama léčí a dává rady, co třeba změnit. Nikdo z nich si "reklamu" nedělá, ani to nepotřebují, všichni z nich mají řady zájemců o konzultace.
Přeji hezké radostné dny plné tvořivosti všem!
Lucie

Přidáno: 20. 3. 2008 17:19
[16] Lucka

Dobrý den Květo,jsem absolventka vašich kursů,takže na cestu avenny jste mě navedla vy a tento způsob uzdravování se mi líbí,to neříkám že ne,takže i vašich příběhů znám dost..Ale jen jsem našla paní,která učí to samé a asi je mi nějak lidsky bližší. Vkradl se mi tam ten pocit :o)
A po přečtení jejích úžasných knížek jsem se rozhodla i pro kursy.
Vůbec mi tady v tom případě nešlo o peníze,kdybych na to neměla,tak bych na konzultaci za 4000,- nešla.
Jen mi to připadá za ty peníze nefér-na zvedání telefonů má být asistentka.Kdyby to byl pracovní telefon,tak to pochopím (ty byly mimochodem během mé konzultace 2 a nijak se mě nedotkly,ale ten soukromý mi dost vadil,ale to už tady řešit nechci).
Vůbec jsem nenaznačovala,že všechno vím (i když už jsem těch všelijakých kursů za těch 6 let absolvovala dost)a že už se nemám co učit,naopak-vím že je to práce na celý život a konečně až na kursech na které teď chodím ) jsem TO pochopila a je to úplně stejné jako avenna,jen tam nemám pocit že "peníze jsou až na prvním místě".
Je to přesně o té práci na sobě a o tom že dostanu tu odpověď proč se mi to děje,ale změnit to můžu stejně jen já sama.A že vlasně dostanu všechno co opravdu chci,nejen odpovědi.Taky jsem si vám kolikrát vylévala srdce na kursu,ale to jsem ještě nechápala jak to v životě funguje,teď už chápu a jsem za to šťastná,dál se vzdělávám a opravdu se těším na každý nový den a ráda ráno vstávám z postele,tak jak to říká autor na CD Nejneobyčejnější tajemství .
Hodně vnímám co kdo říká a jak to říká a co se komu děje a s čím je nemocný a pořád se učím.Ale hlavně jsem se musela naučit být sebekritická a přiznat si,že plno věcí dělám špatně-jinak bych se nehnula z místa.A já už jsem se hnula a je to bezva pocit i když ne vždy je jednoduché TO změnit,ale už vím že můžu.Síla myšlenky je holt mocná.
Přeji vám Květo i všem ostatním kdo budou číst moje řádky,aby jste se taky těšili na každý nový den a rádi ráno vstávali z postele-jako já :o)

Přidáno: 19. 3. 2008 17:11
[15] Jana Krupková

Dobrý den, Květo, moc krásně jste to napsala, znám Vás z Vašich kurzů a díky Vám jsem se dozvěděla o Avenně a jsem za to moc ráda. Také jsem vyzkoušela léčitele, pomohli mi, ale vždy jen dočasně, dokud působení jejich energie neopadlo a já se vrátila zpět, do starých kolejí.  Jeden léčitel mi řekl, že jsem vlastně zdravá, ale že si vše potřebuji srovnat v hlavě, ale jakým způsobem, to mi neřekl. I za to mu děkuji, protože jsem začala hledat dál. Přesně jak, paní Květo, píšete, také dám raději peníze za informace z Avenny, než abych přišla o mnohem víc pěněz tím, že budu nemocná doma, nebudu moct chodit do práce a dokonce se i bát, že o práci přijdu.
Raději to v mém okolí moc neříkám, protože se většinou setkám s reakcí, že nejsem normální a vyhazuji peníze.
Jsem teprve na začátku, ale vím, že Avenna je to, co jsem hledala.
Přeji hodně úspěchů. Jana K.

Přidáno: 19. 3. 2008 9:56
[14] Hana Fantová

Dobrý večer paní Květo,
jsem ráda, že jste napsala tento příspěvek a děkuji Vám, že jste se s námi podělila o své zkušenosti s jinými léčiteli. Také jsem chtěla reagovat na dopis paní Lucky, ale protože se nepohybuji ve světě duchovna jako Vy, neměla jsem možnost přímého srovnání. Proto jsem čekala, jestli paní Lucka napíše něco konkrétního o metodách léčitelů, které zná a tvrdí o nich, že mají naprosto stejné schopnosti jako zakladatelky Avenny.
Stejně jako Vy cítím zásadní rozdíl v tom, že Avenna umí dát člověku odpověď na to, proč se to stalo a umí dát také návody, co s tím udělat. Sama jsem se již přesvědčila, že pokud se člověk těmi návody řídí, pak je zdravý.
Co se týče telefonování během konzultací, také to neřeším.
Vím totiž, že nic není náhoda a že telefon zazvoní vždy ve správnou chvíli, aby paní Katku odvolal. Myslím si, že je to proto, že právě v tu chvíli potřebuji v přílivu informací a návodů pauzu, abych si něco v hlavě srovnala, něco pochopila, něco si uvědomila, nebo si prostě jen
"oddychla", abych byla schopná za chvilku přijmout informace další.
Nikdy jsem neměla pocit, že by mě paní Kačenka o nějakou informaci ošidila, myslím, že každý dostane právě to, co mu náleží. Není to přeci jenom o čase, ale také o kvalitě.

Mějte krásné dny.
Hanka F.

Přidáno: 18. 3. 2008 23:03

Dobrý den, paní Dano,dobrý den,
paní Lucko, dobrý den, všem korespondujícím.
Cítím, že musím i já napsat svůj názor. Budu střídavě psát jak k dopisu paní Dáši, tak k dopisu paní Lucky.
Mám stejný názor, jako Vy - co se týče telefonování při konzultaci. Myslím, si, že to není správné a nejvíce jsem si to uvědomila, když jsem byla na terapii u jedné paní, ještě než jsem znala Avennu. Něco jsme tam rozebíraly, měla jsem slzy na krajíčku, byla jsem v rozpoložení a potřebovala její přítomnost. A v tom zazvonil telefon.
Bylo to asi 2x během té doby. Já měla vždy nepříjemný pocit, že mě v tom nechala. Od té doby na všech pracovních jednáních, schůzkách,
rozhovorech s někým- vypínám telefon, abych někomu nezpůsobila stejné pocity. A když ho náhodou zapomenu vypnout a zazvoní, nevezmu ho. Když čekám MOC důležitý hovor, předem se s dotyčným domluvím, zda s tím souhlasí, abych hovor přijala. Myslím, že při určitém druhu práce by lidé neměli zvedat telefony. Myslím tím neobvyklá, důležitá práce - člověk s člověkem.
Například lékař při operaci či zákroku, učitel při výuce, vedoucí na poradě, pokrývač na střeše, lektor při školení,…Také jsem ráda, že má učitelka angličtiny nezvedá při výuce telefony, i když jsme tam jen my dvě.
Myslím si, že při tak důležité práci by lidé neměli být rušeni, měli by nechat hovory na potom, nebo by za ně měli telefony vyřizovat asistenti.

Takže, co se týče telefonů, Vás chápu, pak už nastává ALE…
K času konzultace: paní Lucko, zamyslete se nad tím, zda vaše první konzultace nebyla delší. Má zkušenost je taková, že jsem také měla kratší konzultaci, protože se ta předchozí protáhla. Ale viděla jsem, že člověk přede mnou to prostě potřeboval. Nedokáži si představit, že by měl jít domů uplakaný, rozpoložený člověk, který řeší např. úmrtí v rodině, jen proto, že za dveřmi už stojím na dvanáctou hodinu já. Možná naopak příště, kdo tu konzultaci bude potřebovat delší, budu Já a budu vděčná tomu za mnou, že chvíli počkal. Ale to jsem vlastně ani nechtěla psát. Jen jsem chtěla napsat, že mám zkušenost takovou, že vše se dorovnává. A já měla zhruba třetí konzultaci po té kratší (čistě náhodou ) delší. Někdo nepřišel, nebo najednou odřekl. A já dostala navíc ne 10 minut (o které jsem přišla) , ale možná 20 nebo 25 minut. To mám ozkoušeno na vlastní kůži, že to tak paní Katka dělá. A je to od ní moc hezké.

Avenna a peníze: prošla jsem spoustou různých duchovních seminářů, školení, dostávala spousty duchovních rad. Chci jen podotknout, že vše až poté, kdy jsem byla v úzkých a rady, názory, léky, injekce a jiné věci klasické medicíny nepomáhaly.
Začala jsem hledat jinde. Budu říkat ezotera, nebo duchovno. Takže mohu porovnávat. Avennu a ostatní.

Ale vezmu nejprve finance v klasické medicíně.
Moje maminka má problémy se zubama. Za poslední 2 roky podstoupila tyto úkony:
3x korunka= 1 000 Kč/zub = 3 000 Kč
1x přední zub= obroušení okolních zubů + nasazení jednoho předního zubu = 500 Kč
1x podkova (sice nevím,co to je, ale ta to nazvala) + obroušení 7 zubů aby to drželo = 15 000 Kč
------------------------------
Celkem 24 500 Kč
Jsou to finanční údaje, které jsem si u ní ověřila přesně, abych nepodala nějakou zkreslenou informaci o ceně. A to je důchodkyně a bydlíme na malém městě, kde si myslím , že ceny jsou nižší. Rady a názory od Avenny mojí mamince zatím nic neříkají a tak chodí a platí. Když si spočítám, kolik vlastně zubů jí zatím jen udělali, bude muset ještě hodně platit. To já dám raději 4000 Kč za informace, abych jako ona platit nemusela. A o zuby nepřišla.
Já nechci mít špatné zuby, já nechci být nemocná.

Když jsem ještě neznala informace z Avenny, dostala jsem se na operační sál. Tři měsíce pracovní
neschopnosti mě přišly na 3 měsíční platy. Já přišla o plat za 3 měsíce a ještě jsem se bála, zda mě nevyhodí , že tak dlouho chybím. Co jsou proti tomu 4000 Kč za konzultaci? Já přišla o víc, .. mnohem víc. Mimo jiné o jeden orgán.

Dnes již nechci přijít o tříměsíční plat. A když je ouha jdu si , a ráda , pro informaci k paní Katce. Raději zaplatím za informaci , než za léky. I když je to někdy moc těžké, řídit se tou radou, snažím se. Protože ta rada není: spolkněte pilulku, vyvrtáme , odřízneme – uděláme za Vás.
Ale zní – změňte své chování v …, změňte neoprávněné pocity ve vztahu k…,
děláte chybu v…, jste přecitlivělá v …, neoprávněně reagujete na…
A to je moc těžké, je to práce sám na sobě. A protože je to tak těžké měnit své chování, jednání , myšlení a ještě těžší je přijmout to, že to tak je, že dělám něco špatně, tak volí lidé všemožné jiné způsoby jak se tomu vyhnout. Lidé se bojí pravdy, také se někdy bojím.
Je to dřina, děsná dřina. Někdy je mi do breku. Ale raději se budu dřít, a občas utřu slzu od dřiny, než abych musela plakat nad svým špatným zdravotní stavem.
Je mi smutno , když vidím své vrstevníky
s dávkovači na léky a jak říkají, že jestli to tak půjde dál,. nebudou na ně mít.

Ještě pár srovnání- finance v Avenně a finance jinde: očkování proti rakovině děložního čípku –
11 000 Kč. Ostříhání vlasů a pár melírků - 1 200 Kč, kolik zaplatíme za lístek na významnější fotbalové utkání ? Rada u právníka – půl hodiny 500 Kč – také poradí, ale nezmění Váš zdravotní stav. Tak to jen, pokud srovnáme materiální stránku věcí.

Když porovnám cenu v oblasti DUCHOVÍ. Je Avenna srovnatelná . Nemusí člověk hned běžet na konzultaci, stačí si zaplatit 100 Kč měsíčně za rady na www stránkách. Tam je tolik dobrých rad, že člověk nestíhá. A za pár korun a pravdivých…
A nebo, jestli je to moc těch 100 Kč měsíčně, může člověk číst a řídit se jen radami z článků, které jsou zdarma. Ruku na srdce, ani tak nebude člověk stíhat, co práce na sobě má.

Ještě musím udělat jedno srovnání.
Ne finanční, ale jiné.
Od roku 1999 se pohybuji mezi samými duchovně založenými lidmi, myslím v pracovní oblasti, ne v soukromí. Avennu znám od roku 2003.
A mohu srovnávat a stále srovnávám…
Již jsem psala, že jsem prošla a stále procházím spoustou seminářů, školení,ale hlavně přednášek od duchovně založených lidí a mohu Vám zodpovědně říci, zatím to nejpravdivější, co jsem našla je paní Katka s paní Hankou. Ostatní se s nimi nemohou srovnávat. Ani v pravdivosti informací, ani v úrovni předávání informací , ani v možnosti ověřitelnosti informací.

Potkávám spousty terapeutů, léčitelů a vědem, chodím na přednášky, na festivaly, je to moje práce a mohu Vám zodpovědně říci, že nikdo, ZATÍM skutečně nikdo nedává takové informace jako Avenna. Nikdo totiž neřeší, to ono „PROČ?“
Nikdo z nich Vám neodpoví na otázku : Proč to mám, proč to bolí, proč mám tu nemoc a co mám udělat abych to neměl ?
A Avenna to dělá.
Například:
Slyšela jsem léčitelku, žek radí paní , že má nosit červené spodní prádlo, že tam je první čakra a že to pomůže. Nemusím popisoovat, že prádlo nepomohlo.
Viděla jsem jak dvě ženy nabízejí na ezoterickém festivalu samolepky na mobilní telefon. Už neznám, kolik stály, ale nebylo to málo. Na samolepce byla nakreslená spirála a ta chránila lidi od záření z mobilního telefonu. A lidé kupovali.
Přiznávám, že ty ženy byly v přesvědčování „dost dobré“, váhala jsem a tenkrát jsem málem koupila. Dnes znám z Avenny principy nemoci a zdraví a znám , že mé zdraví není závislé na nošení červeného spodního prádla, či samolepce na mobilu.
Na co nám je kupování samolepek a čtení z ruky a kartáři, když nevědí PROČ?
Dnes mě již spousty věcí nepřekvapí a tak když se ke mně přitočila jedna vědma a četla mi z ruky, musela jsem uznat, že ty věci také vidí.
Řekla mi totiž že,… (ale to si nechám pro sebe).
Zeptala jsem se : „A proč? Proč se mi to stalo?“
Bylo ticho. A tak jsem se zeptala dál: „A co s tím?
Co s tím mám dělat, aby to tak nebylo? Zase ticho.
Ta osůbka po chvíli řekla: „ Chcete snad říci, že se Vám to nestalo?“ Odpověděla jsem, že ANO.
Skutečně se mi to stalo, ale k čemu mi to je, když mi není schopna říci proč, co je tou příčinou. A hlavně, co s tím mám dělat.

Viděla jsem a sama doma mám od lidí spousty automatické kresby. Ti lidé to umí, opravdu to umí dobře nakreslit, ale neví co s tím. Nakreslí na papír, že tam něco je, nemoc , problém, ale neřeknou proč to tam je a co s tím.

A zážitek, když jsem se v roce 2001 učila REIKI?
Našla jsem si ty nejlepší mistry (byli dva), nejdelší inzerát, samozřejmě vyšší cena, slibovali, že každý z nás, navíc po zasvěcení, bude léčen jejich energií a vyléčen. V inzerátu stálo, že vyléčí jakoukoli nemoc. A ouha, pak to nastalo. Jeden z mistrů byl muž v důchodovém věku. Když začal s arogancí vyprávět, jak manželka musí být poslušná, bylo my z toho divně. Pak se svěřil, že má cukrovku ve stavu, že si musí píchat inzulín A když se pak dozvěděl, že já začátečníček, človíček hledající, jsem prošla prvními lekcemi kineziologie, chtěl po mě, abych se pokusila s ním něco udělat. Byla jsem moc zklamaná. Jak může mistr, který každého vyléčí, sám být nemocný? A jak může po mě něco chtít, když si nevím rady ani sama se sebou? Já si tam přece přišla pro pomoc.

Zažila jsem i hodné léčitele, kteří, jak píšete pracují za hubičku. Lidé na jednoho koukali opravdu s úctou.
Protože řekl předem na přednášce, že než si někoho objedná a zaplatí za léčení, předem si vytestuje, zda mu může opravdu pomoci, aby neplatil člověk zbytečně. Všichni byli nadšeni. Jenže pak tento léčitel na té přednášce řekl, že kamarád mu poradil, že muž může mít milenku a zároveň šťastné manželství v případě, že se to manželka nikdy nedozví a že tu manželku bude opravdu , ale opravdu milovat. Když jsem na té přednášce zvedla ruku a zeptala se, zda to myslí vážně, řekl, že tak nějak trochu mu to nesedí. Spíš to vypadalo, že tomu věří a představte si, že v zadu na přednášce seděla jeho manželka. Jak jí asi bylo? To asi hodně bolelo. A takový člověk chce radit lidem?
Od určité doby si ty příběhy píši a zároveň tím porovnávám Avennu a ostatní. Je to jednoznačné.
Těch příběhů mám desítky, stálo by za to se sejít a povídat Vám o nich. Paní Lucko, jen je potřeba mít oči a uši otevřené a všímat si detailů a nevidět, jako ti lidé jen to, že ten pán je levný, že dá radu jen tak a předem si to otestuje. Je potřeba koukat, jaká ta rada je.

Ještě jeden odstrašující příběh:
Když jsem byla poprvé na ezoterickém festivalu před 7 lety, měla jsem tam svůj první stánek. Vedle mě měl stánek jeden bývalý lékař , primář. Byla jsem ze všeho vyjukaná, samí známí léčitelé, terapeuti a ještě k tomu (přímo vedle mě) lékař a přešel na duchovno, ten je ale úžasný. Měl můj obdiv, že to dokázal. A já - začátečník. Ten lékař vedle mě přišel ke stánku pozdě. Vytáhl z kapsy složený papír, na kterém měl popis své činnosti, začal ho rozkládat, až z něho byl velký arch možná tak A2. Připíchl papír napínáčky na stánek. „Dost nedůstojné“, říkala jsem si , „ale je to pan doktor, tak o čem budeš, Květo , přemýšlet“.
Po nějaké době se ke mně pan doktor přitočil a zeptal se, co nabízím. Ze zaujetím jsem mu řekla, že během pár dní naučím lidi kreslit a vyprávěla mu, jak to probíhá.. A teď to přišlo.
Zeptal se mě, proč je to učím najednou , jen za tři dny? A já na to, že je to úžasný, že to lidé dokáží. Že mají ohromnou radost a já také. Víte, co mi odpověděl?
„Vy v tom začínáte, že? Je vidět, že v tom ještě neumíte chodit. Takhle se to nedělá. Naučit je všechno najednou. To musíte naučit jen část, pak je můžete poslat ke mně, já je zdiagnostikuji (jsem přeci lékař) a doporučím, že potřebují ještě k vám na kreslení, a pak je zase pošlete ke mně a já k vám. Takhle si nevyděláte“.
Byla jsem v šoku. Můj první festival, můj první stánek, má první prezentace a mé první setkání s lékařem v ezoteře. Smutné, že?
Na toho člověka jsem časem zapomněla. Až předloni. Potkala jsem ho na mezinárodním ezoterickém festivalu , přednáší.
Přednáší pro davy lidí …

Mohla bych sem napsat i jména těch lidí, ale neudělám to. Pokud to tu budou číst, mají možnost se zamyslet nad tím, co dělají. A pokud to budou náhodou číst jiní lidé, o kterých sice zrovna nepíši, ale chovají se stejně, mohou si čistou náhodou myslet, že píši o nich a tudíž se také změnit a ne si říci. „To mám ale štěstí , píše o Vopršáklovi a ne o mě, tak to je dobrý“.

Musím říci, že od té doby jsem velmi, velmi opatrná.

Paní Lucko, tím, že jste sama byla u paní Katky, znamená, že jste člověk, který také ještě hledá a nenašel.
Nenašel odpovědi na své otázky. Kdybyste
znala odpovědi na své otázky nikam byste už nemusela chodit. A nikoho byste nemusela hledat.
Jsem na tom stejně, také hledám odpovědi. A hledám je všude. U Avenny jsou nejpravdivější, nejlepší.
Píši to vše proto, abyste měla oči otevřené a vnímala i detaily. Nejen čas a peníze vynaložené.
Ale hodnotu, kterou kde dostanete.

Je to jako v pohádce. Když Honza, princ, nebo princezna došli ke kouzelnému dědečkovi a mohli se rozhodnout: zda chtějí dobou radu, nebo bohatství. Ten, kdo se rozhodl pro dobrou radu, vypadalo zdánlivě ze začátku, že o něco přišel. Ale nakonec se ukázalo, že dobrá rada je víc než celé bohatství.
A nakonec ho stejně k tomu bohatství dovedla, ale k jinému bohatství… Dobrá rada se nedá finančně vyčíslit.

Paní Lucko, ještě musím napsat, že já telefonování během konzultace neřeší. Myslím, že proto, že si uvědomuji, že v té hromadě pokladů (informací), které od Avenny dostávám, je to telefonování jen malé smítko, které zapadlo mezi ty diamanty.
A možná, že mi někdo z vás napíše a dá vysvětlení, že se ani o to smítko nejedná, že je to s tím telefonováním jinak.

Sluníčkové dny , vám všem,
Květa

Přidáno: 18. 3. 2008 21:39
[12] Lucka

Dobrý večer,nedá mi to a taky si dovolím reagovat na vaše komentáře.
Já jsem byla v avenně jednou na přednášce a 2x na konzultaci.Už při prvním setkání jsem měla pocit,že něco nehraje,ale při druhé konzultaci jsem se ujistila,že můj pocit je správný.
Byla jsem objednaná na 12h,ve 12,05 jsem ještě seděla v čekárně.Když na mě došla řada,během konzultace si p.Kuňová vyřídila 3 telefonáty z toho jeden soukromý a ne zrovna krátký.
Ve 12,55 už jsem platila a když jsem se ještě chtěla cestou do recepce na něco zeptat,řekla mi p.Kuňová že už nemá čas (šla na oběd s tou paní co s ní měla během konzultace telefonát).A taky mám pocit,že kdyby šlo nechat si udělat autorská práva na každou větu kterou vyřknou,tak to zakladatelky avenny udělají.Poznala jsem od té doby lidi kteří učí to samé, nejmenuje se to avenna a i rádi řeknou od koho se to naučili (tohle učení je totiž staré jako lidstvo samo) a vůbec jim nevadí,že to někdo šíří dál a zadarmo v tom smyslu,že když se to na kursu nebo přednášce nebo v knížce dozvím a mám pocit,že dotyčnému ta informace pomůže,tak mu jí ráda předám a nebudu říkat je to v knížce,tak si jí kup.Jen chtějí aby svět byl lepší a co nejvíc lidí se dozvědělo,že jde žít i jinak a líp.
A nemusím mít výčitky jestli když někomu půjčím knížku nebo CD,tak jsem vytvořila autorcům dluh.A proto mám pocit jako i jiní zde v diskuzi,že avenna je jen byznys.Lucka

Přidáno: 15. 3. 2008 20:55
[11] Hanka Fantová
Paní Lucie

Dobrý den, paní Lucie,
prosím Vás, mohla byste kontakty na zmiňované léčitele zveřejnit zde na webu? Myslím, že by to zajímalo více lidí. Pokud s nimi máte nějaké osobní zkušenosti, prosím Vás, mohla byste nám o tom napsat něco více?

Děkuji Vám a přeji pěkný večer.
Hanka F.

Přidáno: 4. 3. 2008 18:24
[10] Michal
Paní Lucie [8]

Též se připojuji k prosbě pana Vítka. Prosím Vás paní Lucie o kontakty či připadné knižky, aby jsem si též, utvořil vlastní názor. Děkuji. Michal

Přidáno: 3. 3. 2008 21:06
[9] Vítek P.
Paní Lucie [8]

Napište mi prosím kontakty na ty léčitele a jestli znáte i knížky, co napsali. Rád si od nich něco přečtu a udělám si vlastní názor. Případně mi to můžete poslat na e-mail. Dobrý den přeji a děkuji … Vítek P.

Přidáno: 3. 3. 2008 16:27
[8] Lucie Kováčová
Cena za konzultace

Dobrý den!

Zakladatelky Avenny neznám osobně, ale znám jiné léčitele, kteří mají naprosto stejné schopnosti jako zakladatelky Avenny. Ovšem zásadně se liší v tom, kolik si kdo bere za konzultace apod. Jeden z nich si bere 250,- za konzultaci(děti zdarma), jiný 480,- u dospělých (děti asi polovinu) a ještě jedna skvělá paní léčitelka bere tak, jak kdo cítí (tam, kde někdo má méně peněz, jí dá tolik, kolik může a pak jí to samozřejmě Zákon vyrovnání vyrovná v podobě podnikatele, který jí dá mnohonásobně víc, než by měl..)Pokud člověk procítěně a radostně poděkuje, je to pro dotyčného mnohem víc než finanční vyrovnání. Tím neříkám, že i finanční nemůže být, i léčitel musí z něčeho žít, ale jsou dary, za které pokud z hloubi duše poděkujeme, tak se to druhému mnohonásobně vrátí v dobrém.
I s CD je to u těchto skutečně kvalitních "vidoucích" léčitelů různé- většina souhlasí s vypalováním a předáváním zájemcům (nemyslím vnucováním lidem, kteří nemají zájem) a jsou rádi, že se Vědění o souvislostech šíří mezi hodně lidí.
To, co jsem napsala, je jen pro zamyšlení, že existují lidé se stejnými schopnostmi jako zakladatelky Avenny a vidí to jinak. Snaží se také žít vzorně a moc si jich vážím.

Přidáno: 3. 3. 2008 14:02
[7] Žaneta Valentová

Dobrý den všem,

děkuju vám všem za vaše názory a za vaše příspěvky. Ráda je čtu a baví mě se nad nimi zamýšlet.

Paní Mílo,
chápu, že můžete mít pocit , který nám popisujete. Setkala jsem se s plno podobnými názory jako máte Vy.

Bohužel , většinou lidé zůstali jen u kritizování a u svého názoru, ale už se o věc nezajímali do hloubky a nezabývali se pohledem druhé strany , ale jen tím svým.
Znám paní Kuňovou a paní Přádovou už několik let a ještě mě nikdy nezklamaly. Věnovaly mi ( nám ) plno času a svých rad a vždy s námi měly a mají trpělivost. Věřím, že pokud bychom my lidé měli správně nastavený pocit vděčnosti a vážení si sami sebe, druhých, rad, přírody, věcí... tak bychom si mezi sebou nemuseli platit penězy, sepisovat smlouvy... ale hřál by nás jen pocit, že jsem dala a vrátila se mi upřímná radost a poděkování a pocit vděčnosti. Byly bychom spolu všichni vyrovnaní na jiné úrovni než na finanční a tolik by nás to hřálo a naplňovalo, že bychom si penězy platit nemusely.
Pevně věřím, že pokud bychom to tady takto měli všichni nastavené, že by paní Kuňová a paní Přádová byly první, které by po nás peníze nechtěly, ale moc by je těšilo, že správně cítíme vděčnost, radost, pokoru atd.Protože by cítili, že jsme jim za jejich rady, čas, jejich práci, trpělivost, ochotu... vděční, tudíž by je naplňovala naše vděčnost a poděkování.
Holt, jsme si to na tomto světě naším chováním zařídili tak, jak to je a bohužel se některé věci musíme učit takto přes peníze... tedy alespoň tak to vnímám.
Mějte se všichni hezky a vesele :-) Žaneta

Přidáno: 18. 2. 2008 11:23
Nevím , co si myslet?

Dobrý den paní Mílo,
možná, že jste tolik nepřišla do styku s nemocnými lidmi a příčinami vzniku jejich nemocí, a proto ve Vás zaplacení této "vysoké" částky vzbudilo možná lítost nad nemocnými.
Mohu Vám říct , ze své dlouholeté lékařské praxe, že nemocný člověk , se většinou dostává až na samé dno, aby byl ochoten něco v sobě změnit ,a jít tou správnou cestou / cestou Avenny/.
Poznala a studovala jsem hodně alternativních metod, a jinou lepší cestu jsem dosud nepoznala.Proč ji nedělám naplno? Zatím ani já, ani mnozí pacienti na to nemáme. To je jiná otázka.
Těžce nemocní lidé se i stébla chytají , aby jim bylo pomoženo, a jsou ochotni mnohdy obětovat i celý majetek. To neříkám proto, že je třeba je " vyždímat" ale proto, že léčba zadarmo je nemotivuje a spíše si uzdravení nárokují a nemají snahu v sobě něco změnit a změnit natrvalo. Touto cestou nárokování si, se trvale nemohou uzdravit , ať dělají lékaři co umí , a je jím dovoleno. Proto , a nejen proto, ta finanční motivace.
Pani Kuňová dobře zná filosofii nemocných ze své praxe ve zdravotnictví a nejen to. Nikdy by z tohoto poslání neudělala ani ona, ani paní Přádová bysnis. V to pevně věřím.
Moc se mě dotklo, že si to o nich myslíte a musím se obou lektorek zastat, protože s tak čistým úmyslem a obrovským nasazením , s jakým se starají o nemocné i o nás, jsem se ještě nesetkala.
I když je to i jejich způsob obživy, věřte, že by se mohly živit i jinak , jak to dělaly dřív.
Za ta léta jsem poznala, kolik času strávily nad tím, aby nám toto učení přiblížily , a i přes naše chyby , nás uváděly na správnou cestu . Mnohdy zadarmo. Dobrou radou.
To ,co dávají nemocným i nám , má ve svých důsledcích nevyčíslitelnou hodnotu. To opravdu pozná ten, kdo věří, že se uzdraví , a je ochoten se řídit přesnými návody na uzdravení. Zkuste si někdy popovídat s takovými lidmi. To opravdu stojí za zamyšlení!!! Zdraví Marie Růžičková

Přidáno: 11. 2. 2008 13:57
[5] Komlová Vlaďka
souhlas

Dobrý večer všem.
Připojuji se k názorům paní Hanky a paní Heleny,souhlasím s jejich obsahem a chci jenom dodat,že lidé kolikrát vyhodí spousty peněz za bezcenné předměty,za cigarety ,alkohol,atd.To jestli je pro mě cenné zdraví,pokud jsem nemocná a chci pro sebe něco udělat,to záleží už jenom na mě.Pokud upřednostním před zdravím něco jiného je věc volby.Denně vidím u nás v plicní ordinaci nemocné lidi,kteří se dusí/silní kuřáci/.Záměrně jim dávám otázku proč kouří když se dusí?????Odpověď........nevím.špatný zlozvyk......apod.Takže je fakt,že za cigarety lidem není líto dát měsíčně poměrně vysoký peníz,ale za rady,které pomohou od nemoci,od různých problémů a jejich správných řešení,tak to už se někomu nechce.
Paní Mílo,kdyby jste si pozorně přečetla články o tom,z jakých důvodů se poplatek za osobní konzultaci zvyšuje na cenu 4000kč,došla byste i k informaci,že paní Katka u člověka,který opravdu peníze nemá a moc stojí o konzultaci,aby se mohl uzdravit,může tuto cenu po dohodě určit jinou.Pokud by paní Katce šlo opravdu jenom o peníze,tak by toto v článku obsaženo jistě nebylo.V Avenně nás učí,že než začneme někoho soudit nebo i odsuzovat/což se dělat nemá /,máme si nejprve zjistit dostatek informací.
Z Vašeho článku pro mě vyplývá,že jich máte bohužel málo.Doporučuji si ten článek,který zmiňuji přečíst pozorně a možná vše uvidíte pak jasněji.Článek najdete v sekci škola zdraví těla i duše. Mějte hezké dny zdraví Vlaďka K.

Přidáno: 9. 2. 2008 21:10
[4] Hanka Fantová
RE: Nevím, co si myslet

Dobrý den, paní Mílo,
souhlasím s tím, co Vám napsala paní Helena ohledně ceny za konzultaci. Myslím, že právě tato vyšší cena přiměje člověka, aby si vážil rad, které tam dostane a aby se těmi radami také i řídil. Jedině tak se může i uzdravit a nebudou to pro něho vyhozené peníze a pro paní Kačenku to nebude ztracený čas, který tomu člověku věnovala.

Co se týká placení za CD, měla byste si uvědomit, že tam autorkám nejde jen o ty peníze. Tam jde právě o to, že nás v Avenně učí jednat čestně a správně a tohle prostě tak správné je a nedá se to jinak dělat. Já myslím, že to paní Kačenka dostatečně ve svých komentářích vysvětlila. Kdyby od každého za CD zaplatit nechtěly, tak by něco jiného učily a něco jiného dělaly. A to by si pak teprve protiřečily.

Mějte pěkný den.
Hanka Fantová

Přidáno: 9. 2. 2008 13:22
[3] Helena Lukešová
něco za něco?

Dobrý den paní Mílo,
souhlasím s tím, že 4000 kč je velká částka, sama jsem jí byla zpočátku překvapená.
Jsem ale přesvědčená o tom, že abychom mohli brát, musíme také dávat. A co že si to od Avenny bereme? Návody, které nám pomohou zbavit se nemocí, strachů, trápení...a to pro mě znamená opravdu moc.Cena musí být stanovena u všeho co člověk dostává a pro mě se v tomto případě jedná o cenu nevyčíslitelnou.
Na konzultaci jsem dosud byla dvakrát. Jednou za starou, podruhé za novou cenu. Poprvé jsem se připravovala důkladně, ale podruhé daleko pečlivěji- přemýšlela jsem nad každou otázkou, je-li pro mě opravdu důležitá. Už samotná příprava mi vlastně pomohla urovnat si v sobě spoustu věcí...
Sama u sebe si uvědomuji, že člověk má tendenci nevážit si tolik věcí které získal zadarmo, nedokáže jim dát jejich pravou hodnotu...

Helena

Přidáno: 9. 2. 2008 10:52
[2] Helena Lukešová
knihy

Dobrý den,
když jsem psala svůj komentář ohledně půjčování knih(je-li to v souladu s Avennou) právě jsem měla z knihovny půjčenou knihu Klíč k dokonalosti. Podle ukázky jsem si nebyla jistá, bude-li to pro mě to pravé a tak jsem volila tuhle cestu.
Chtěla bych touto cestou potvrdit co paní Kuňová o knihách píše. Knihu jsem přečetla a zatoužila ji mít doma, což se už také stalo.

Děkuji za články o CD. To co se mi zpočátku zdálo jako scifi už dokážu pochopit.
V tomhle článku jsem si také uvědomila že si musím dát větší pozor na svoji ochotu pomáhat. Některé věci mi přijdou tak jasné, že je ostatním řeknu i když o ně vlastně vůbec nestojí...
Děkuji
Hezký víkend všem, Helena

Přidáno: 9. 2. 2008 10:40
[1] mila
Nevím, co si myslet

Nevím, co si mám o Vás myslet, na jedné straně vyzíváte všechny lidi ke slušnosti a čestnosti,na druhou stranu chcete od nemocného člověka 4000,neprořečíte si náhodou, jenom máte strach, aby si vaše CD neposlouchal někdo zadarmo a nepřišly o peníze, Ježíš a jiní duchovní např. Budha šířili své myšlenky zadarmo , protože chtěli, aby došlo k změně lidí k lepšímu , nejste spíše více připoutány k hmotě nejste spíše materialistky, možná pak zbytečně vyzíváte lidi ke slušnosti, neměly byste se zamyslet nad sebou hlavně, Mila

Přidáno: 8. 2. 2008 18:43

Nový komentář

Bez práce nejsou ...

 

Prosíme vás, abyste komentáře psali v souladu s dobrými mravy.
Nevhodné komentáře budou zablokovány.

Internetové adresy začínající http://, https:// a ftp:// budou převedeny na odkazy.

Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].

Přihlášení

Uživatel: Nepřihlášen

Registrace

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA S RADAMI OD KAROLÍNY

Karolína je literární postava, které vdechly život Hana Přádová a Katarína Kuňová.

Po vzoru svých autorek se Karolína věnuje psychosomaterapii.

Příběhy vás zavedou do jejího studia, kde poskytuje konzultace svým pacientům
a zazní v nich mnoho zajímavých rad, které vám mohou změnit život k lepšímu.

| Nahoru | Mapa stránek