Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Vyhledávání

Proč náhody neexistují?

Mnoho lidí věří na náhody, protože je pro ně nepochopitelná určitá shoda okolností, která se jim v jejich životě děje.
Tyto "náhody" se vyskytují v životě naprosto každého člověka.

Pro většinu lidí jsou určité shody okolností nečitelné, nedokáží je rozluštit a najít jejich hlubší souvislosti. Pro tyto lidi bylo tedy nejjednodušším řešením pojmenovat zmiňované shody okolností slovem náhoda. Tím si však znemožnili poznat a následně pochopit hlubší souvislosti mezi jednotlivými událostmi.

Poznáním těchto hlubších souvislostí by tak objevili určité zákonitosti. Objevením a využíváním těchto zákonitostí by lidé měli daleko snadnější a plnohodnotnější život, naplněný láskou, důvěrou, klidem, bezpečím a pochopením, bez pocitů nejistot a nepravostí.

Lidé, kteří věří na náhody, žijí v obrovském napětí a mají pocit, že si musí vše hájit, chránit a sami bránit. 

Tito lidé si neuvědomují, že případná náhoda by byla jen a jen chaosem. A tím, že věří na náhody, mají chaos nejen kolem sebe, ale i v sobě.

Je potřeba si uvědomit hlubokou pravdu:

Náhoda v podobě určitého chaotického - náhodného sledu okolností nemůže existovat, protože by svojí chaotičností vytvářela nespravedlivé následky a důsledky.

Pokud by někdo předpokládal, že náhody existují, znamenalo by to, že by náhody každému přicházely naprosto nekontrolovatelně, bez řádu a bez ohledu na jeho činy. To by znamenalo obrovskou nejistou a neklid v každém člověku. A nejistota bez možnosti se na něco spolehnout je za všech okolností nespravedlivostí.

Kdyby náhody fungovaly pozitivně a byly by přínosem z 99 procent a z jednoho jediného procenta by fungovaly negativně, tak by to znamenalo, že by náhody byly byť z jednoho procenta nespravedlivé. Lidem (a nejen jim) by se tak stávaly z jediného procenta nespravedlivé věci, které by jim nepatřily, ale díky náhodám by se jim přihodily.

Tento stav ovšem na této planetě není, protože zde vládne zákon spravedlivosti. Tento zákon spravedlivosti ovlivňuje veškeré okolnosti a dění. A v těchto okolnostech je tento zákon spravedlivosti za všech okolností stoprocentně dodržen.

Spravedlivost veškeré okolnosti a dění řídí a co je řízené, není náhoda.
A tímto je naprosto vyloučena možnost náhody, nebo jakýchkoli náhodných událostí, okolností, podmínek či faktů.

Protože kdyby spravedlivost neměla možnost spravedlivě a přesně ovlivňovat a řídit jakékoli děje, nemohla by být spravedlivá. A tím by ani nemohl existovat život na této Planetě, protože by stačila jedna jediná náhoda u každého člověka během jeho života a vzniklo by mnoho nespravedlivostí.

Každý děj má svůj hlubší spravedlivý důvod

Pozorováním jakýchkoli dějů až do hloubky člověk zjistí, že všechny děje mají svůj hlubší spravedlivý důvod.

Z těchto důvodů je sestaven řád, který čeká na své objevení. Součástí tohoto řádu či uspořádání je každý tvor, každá bytost na této Planetě i mimo ní, bez ohledu na to, zda si je toho vědom anebo ne. To, že zatím mnoho lidí tento řád neobjevilo, neznamená, že tento řád neexistuje.

Mnoho lidí tento řád spojuje s náboženstvím, jenomže tento řád nemá s náboženstvím nic společného.

Tento hlubší řád se opírá o jedinou věc a tou je spravedlivost. A spravedlivost s náhodou nemá a nemůže mít nic společného.
Spravedlivost je řízena a náhoda nemůže být řízena. A pokud je něco řízené, nemůže to být náhodné. Stává se to shodou okolností.

Pokud lidé začnou tuto spravedlivost vnímat, zjistí, že díky ní jsou tady jistoty, které jsou pravdivé a pravidelné, na které se mohou bezpečně spolehnout a kterým mohou důvěřovat.

A trvalá a neměnná jistota, na kterou je stoprocentní spolehnutí a která je stoprocentně pravdou, se stává zákonem a zákonitostí.

To, co se děje lidem, není nic jiného než zákonitost a ne náhoda.

Mnoho lidí ovšem tuto zákonitost nevnímá a proto si myslí, že tato zákonitost neexistuje, že tudíž existují náhody.

Kdyby lidé začali vnímat tyto zákonitosti, zjistili by důležitou věc. Tím důležitým zjištěním by bylo to, že tento zákon spravedlivosti přesně vymezuje, určuje a vytváří pouze spravedlivé okolnosti, podmínky, následky a důsledky, které se týkají života a bytí každé bytosti na této Planetě.

Zákon spravedlivosti umožňuje každému člověku na světě uplatňovat ve svém životě svojí svobodnou vůli i svobodnou možnost rozhodování.

Ovšem oblast a způsob uplatňování těchto svobod jsou řízené spravedlivostí.

Příklad z praxe

V praxi to vypadá přesně a pravdivě například takto:

Zloději je umožněno a dovoleno ukrást auto, ale není mu dovoleno ukrást auto spravedlivého člověka. 

Toto spravedlivost vymezuje a reguluje. Spravedlivost tudíž neomezuje člověka - zloděje v jeho rozhodnutí a v jeho vůli krást. Spravedlivost pouze vymezí důležitou podmínku - koho okrást. A podle zákonů spravedlivosti, zloděj může okrást pouze člověka, který není spravedlivý.

Pokud by chtěl zloděj ukrást auto člověku, kterému to nepatří, který by si to nezasloužil, protože je spravedlivý (anebo o to alespoň usiluje a žije tak), určitě bude zloděj vyrušen při svém činu, nebo mu to bude jakkoli jinak znemožněné (od zlomené nohy těsně před krádeží, přes infarkt při krádeži, policie "náhodně" - řízeně se procházející v blízkosti auta, či jakoukoli jinou událostí). Ta krádež bude zloději znemožněna ne náhodně, ale přesně v takové míře, aby to bylo spravedlivé i vůči zloději.

Pokud to ovšem tomu člověku patří, ať už z důvodu, že sám je zlodějem, nebo že to auto má z nečistých zdrojů, nebo že si ho nevážil, zloději bude dovoleno mu ho ukrást.

Zde budou vytvořené podmínky, kdy "náhodou" nebude svítit pouliční světlo, nikdo si ničeho nevšimne, ať už z důvodu tvrdého spánku nebo koukání na televizi apod. Přitom se také vůbec nebude jednat o náhodu.

Zabýval se už někdo v myšlenkách tím, jak je možné, že na parkovišti stojí řada aut, třeba i stejné značky a kroky zloděje vedou jenom k určitým autům?

I zloděj, pokud ho časem dopadnou, nedokáže přesně definovat a vyjádřit to, co ho vedlo zrovna k tomu určitému autu.

Zloději řeknou: "Cítil jsem, že mám vykrást zrovna to a to auto...", nebo "Měl jsem nutkání ukrást zrovna to a to auto...".

Tímto se projevuje a potvrzuje to, že zloději jsou také vedení spravedlivostí.

Tato spravedlivost je neomezuje v jejich svobodné volbě krást, ani je neovlivňuje při jejich svobodném rozhodování, zda krást nebo ne.

Spravedlivost vede zloděje pouze tam, kde si mohou svoji volbu naplnit, ale tak, aby to nebylo nespravedlivé vůči okradenému. Tímto se stávají zloději také nástroje spravedlivosti.

A budou jimi do té doby, dokud budou žít nespravedliví lidé. Pak se i zloději změní na spravedlivé lidi.

Kdyby lidem bylo umožněno dostat se do nejhlubšího nitra okradeného, zjistili by zajímavé skutečnosti.

Chci tady jenom připomenout, že do nitra okradeného by nebylo spravedlivé se dostávat bez jeho svobodného a upřímného svolení a dovolení, které musí dát vždy a pokaždé on sám. Proto není lidem v té podobě, ve které jsou, umožněno číst si vzájemně ve svých duších, protože hrozí zneužití toho, co by se tam lidé dozvěděli.

Co tak zajímavého by se lidé dozvěděli?

Dozvěděli by se, že každý okradený člověk někde uvnitř vždy přesně ví, že ta krádež je vůči němu spravedlivá a ví i proč. Ale odmítá to přijmout a uznat. 
A také si to odmítá připustit a raději to navenek pojmenuje jako náhodu. A raději to prezentuje jako újmu, neštěstí.

Všichni tito okradení lidé tradičně poukazují na cokoli, obviňují vnějšek, než aby uznali, že si za to mohou jen a jen sami.

Obyčejně pronesou: "Jak to, že se to stalo zrovna mne a ne panu..., když on je také nečestný a také krade?"

Je to pro ně jednodušší svalovat vinu na někoho jiného.

Protože kdyby ten dotyčný okradený člověk v sobě uznal, že to není náhoda, že mu to patří, musel by mnoho věcí ve svém životě změnit.

Co člověk neuzná, to nemůže změnit. A tím uznáním by musel změnit to, co dělá nečestně a nepoctivě, tudíž nespravedlivě.

Toto mnoho lidí nechce, ať už z důvodu duševního nevyzrání, nebo ze strachu z manipulace, z chudoby či ztráty (lásky, výhod, pohodlí, postavení apod.).

Přitom si mnoho těchto lidí neuvědomuje, že stejně nejsou šťastní a že to, co si tak vehementně nakradli, jim nic podstatného a hezkého nepřineslo. Toto je ovšem nepříjemné si uvědomit a proto se tomu mnoho lidí vyhýbá a brání.

Tímto si dělají život horším, než kdyby pochopili a vnímali hlubší řád Spravedlivosti, který je bez náhodných okolností a který by jim dal pocity, které jim žádné peníze ani jiné věci nikdy dát nemohou. Protože jen to, co je čisté, může člověka naplnit čistotou.
A všichni lidé vědí a znají, že pocit, který je posvátný svojí čistotou, je ničím nenahraditelný.

Lidé mají pochopit základní princip

Náhody jsou řízené a spravedlivé shody okolností s pozitivním účinkem, jejichž úkolem je naučit lidi čistotě a spravedlivosti.

Pokud toto lidé pochopí a začnou se řídit a žít podle toho, zjistí, že se dostanou do stavu, který je naplní pocity, které jim lidské statky nikdy nedají.

Na pochopení této pravdy nastává ta správná doba.

Ale nikdy tuto pravdu nepochopí člověk, který si neuvědomuje určitý stav. Stav toho, že vlastní vše, co chce, ale nic mu nepatří. Nepatří mu to, i když je napsán jako vlastník.

Vše, co člověk vlastní, je mu pouze propůjčeno a po určité době to opět vrátí. A vrátí to tam, odkud to dostal.

Má-li člověk o něco přijít, přijde o to a nikdy tomu nemůže zabránit.

A i když vlastní vše, co chce, má si uvědomit, zdali ho to činí opravdu šťastným.

Pokud má pocit, že ano, ať se toho nezříká, čas mu ukáže, zda má pravdu.
A pokud zjistí, že ne, tak ať hledá. Tímto hledáním kdekoli člověk zjistí, že každý člověk najde pouze tam, kde se nezklame.

A jedině v pravdě a čestnosti se člověk nezklame.
A do pravdy a čestnosti náhody nepatří...

Zveřejněno 7. listopadu 2001 na www.skola-zdravi.cz.

Autor: Katka Kuňová
Volně přístupný článek

Hodnocení článku: 2,2

Známkování je stejné jako ve škole.

Zaslat článek e-mailem

Zaujal vás tento článek a chcete odeslat vašim známým odkaz na něj? Můžete k tomu využít náš jednoduchý formulář.

Bez práce nejsou ...

 

Komentáře

[24] Karča

Nemyslím si, že je možné napsat, že spravedlnost existuje a, že ovládá spoustu věcí. Je něco mezi nebem a zemí čemu nerozumíme. Ale to, že spravedlnost ovládá vše.... Děje se tolik nespravedlivých věcí, které ubližují prakticky nevinným lidem. Mohla bych tu vyprávět. Některé tady napsaná slova se vzájemně odlišují.
Zkrátka nevím co si o tom myslet.
K.

Přidáno: 2. 8. 2018 22:51
[23] Michal
Spravedlovost

Zdravím
Přečetl jsem si tenhle článek s názvem , " proč náhody existují ; A myslím že na tom něco opravdu je , jenže Bible má v obsahu také spravedlivost a klade se na ní obrovský důraz , je tam také psáno když bude člověk jenom čistě spravedliví dostane se proto do nebe. Je to pravda a myslím že aura , čakry a tzv: náhody které ovšem nejsou jen tak takové náhody dávají smysl , lidé ve starých civilizacích o těchto smyslech věděli , jenže ted je momentálně takové období že lidé jen čumí do mobilů a tyhle smysly nevnímají.

Přidáno: 13. 3. 2016 21:51
[22] Canis
Existuji..

Pravě že nahody existuji :D JE uplně všude, existuje na kvantove urovni, nelze se ji vyhnout.. Kazde rozhodnuti, kazda vec ve vasem zivote je vysledkem nahody, ktera ji dala urcitý vysledek..

Přidáno: 11. 3. 2016 13:34
[20] Lila
AHOJ

Dobrý den, chtěla bych se tímto vyjádřit k tomuto článku. Nemám nic proti pojetí a chápu jeho smysl, nicméně by bylo určitě DŮLEŽITÉ říci i jiné významy tzv, SPRAVEDLNOSTI. Sama jsem byla několikrát svědkem, že se do situace okradení nebo pokusu o to- dostal člověk, který absolutně nikoho neokrádal a nikdy to ani neměl v úmyslu. A PRÁVĚ TADY JE NUTNÉ ZMÍNIT, že tato situace slouží ve jménu SPRAVEDLNOSTI spíše jako POZNÁNÍ A ODKRYTÍ BARIÉR UVNITŘ NÁS. Chci tím říci, že pokud se v životě člověka objeví něco jako nespravedlnost nebo pokus o ublížení, neznamená to, že člověk, kterému se toto děje je zloděj a záškodník!!!!! TO NENÍ PRAVIDLEM. Neexistuje jednotná pravda, jelikož každý je svým vlastním tvůrcem a každý potřebuje jiné lekce ke svému růstu.. To, že Vás třeba něco takového potká, jako, že Vám někdo ukradl auto, či vám chtěl ublížit,-je nesmysl hledat, kde jsem sakra udělal chybu, když jí třeba vůbec neudělal. TOTO DĚNÍ dotyčného člověka jen posouvá a k vede uvědomění vlastní hodnoty a například změna vnitřního nastavení. Může nás nabádat k zamyšlení co je a není důležité, může nás posunout k větším věcem a okolnostem, či ke vnitřnímu klidu. Každý z nás má v sobě určité bariéry- a život nás na ně tímto upozorňuje nabádá ke změně MYŠLENÍ.

Přidáno: 20. 2. 2015 23:46
[19] blaf

je pravda, že se v životě naskytuje spousta věcí, u kterých si člověk řekne - to nemůže být náhoda. Co se spravedlnosti týče - jak vysvětlíte například celou řadu nepovedených atentátů na Hitlera, který úmyslně zabíjel nevinné lidi dost krutým způsobem a jen díky tomu, že při každém pokusu zázračně vyvázl, díky tomu sice žil dál, ale na úkor toho zahynuly ve válce miliony lidí. To má být spravedlnost?!

Přidáno: 28. 10. 2014 18:55
[18] Michael

Náhoda neexistuje neboť existuje spravedlnost a až poznáte jedinou a pravou spravedlnost, která nepochází z našeho světa, nýbrž tento celý svět vytvořila, tak zapláčete, že jste né náhodně kdysi žvanil takové hlouposti, jako že spravedlnost neexistuje. Nejsou náhodné vaše hloupé příklady z televizních seriálů, protože to je důsledek vaší nevědomosti...Michael

Přidáno: 21. 2. 2013 7:09

Tento komentář je reakcí na [7] Pavelka

[17] Michael

A ruleta je taky náhoda? :-)

Přidáno: 21. 2. 2013 7:05

Tento komentář je reakcí na [8] radek

[16] Jiří Šafránek
Pozoruhodné

Spravedlivost mě zavedla až na vaše stránky. Stalo se to tak, že jsem si na FB povšiml fotografií jakési zrůdně megalomanské stavby, která nám vyrůstá v sousedství Křivoklátska. Nepochybně ne náhodou. Investor byl vybrán spravedlivě a že já na to koukám jak telátko na nová vrata je rovněž vysledek spravedlivého obdarování.
Rád bych se setkal s autorkou nebo autorem zde této úvahy. Byl by to pro mne nepochybně zážitek. Život mne denně překvapuje, zajisté spravedlivě, novinkami ze světa lidí a Kuchtagrad na Berounce je taková pecka, že nezbývá, než čekat na spravedlivost, která ji časem roztluče.
Pusu, děvčata! :o)

Přidáno: 30. 10. 2012 16:31
[15] namta

Nato, aby clovek lepsie pochopil popisanu spravodlivost, bolo by dobre pohovorit si o rovnovahe, fyzickej, psychickej a duchovnej urovni poznania, duchovnej kastacii ludskeho druhu... Suhlasim, ze nahody neexistuju, ale Vase zjednodusene ponimanie spravodlivosti skorej vyvolava viac a viac spochybnujucich otazok a posuva vnimanie cloveka do sfer nepochopenia... Inak, palec hore!!

Přidáno: 25. 10. 2012 12:38
[14] Anna
Pravda

Ano v tomto s vámi plně souhlasím, myslím, že toto je jen článek, který má určité body, kterými se mu podaří, aby mu lidé uvěřili. Je to jen oblbující článek a jsem celkem ráda, že konečně někdo si to uvědomil.

Přidáno: 9. 7. 2012 19:35

Tento komentář je reakcí na [7] Pavelka

[13] Pavel
Spravedlnost

Můj pohled na to je mnohem pragmatičtější. Nevěřím na náhody, ale zároveň ani na spravedlnost, kterou zde popisujete - protože to, co lidé nazývají spravedlností, je jen jejich myšlenkový model.

Vše je příčina a důsledek řídící se podle přírodních zákonů. To, že lidé ohrožují životní prostředí je příčinou toho, že se příroda vymstí. A bohužel i na lidech, kteří si to nezaslouží.
To, že lidé nemají peníze, vytváří zloděje. Náš společenský systém je příčinou chamtivosti v lidské mysli. A tím vzniká i nespravedlivost mezi lidmi. Vy, kteří nevidíte nespravedlnost ve světě, která se děje dnes a denně, jste zaslepení těmito nicneříkajícími frázemi, jak každý dostane to, co si zaslouží.
Mluvte o spravedlnosti matkám v Africe, kteří nemají na jídlo pro sebe ani pro své děti. Mluvte o spravedlnosti Židům v koncetračním táboře. Mluvte o spravedlnosti rodině, které tornádo vzalo střechu nad hlavou - a pak se stanete pokrytci.

Přesto všechno na náhody nevěřím. Myslím, že každá událost v životě nám má cosi sdělit, přináší nám poznání, které bychom za jiných okolností nepoznali.

Přidáno: 27. 2. 2012 21:21
[12] náhoda
Chápu Vás,

ale jsem přesvědčen že vysvětlení ve smyslu jak by jste si ho přál, to jest od nějakého člověka není možné. Osobně jsem člověk který co si neohmatá, neověří tak nevěří. Nechodím do kostela nejsem ani členem žádné duchovní organizace. Do určité doby jsem zastával Váš názor ale postupně věkem přicházely střípky do určité mozaiky vědění. Až jsem jednou prožil něco co mě řekněme otevřelo oči a ty střípky naznačily celkovej obraz vědění a chápání z jiného úhlu.
Jedno Vám ale poradit mohu. Nesnažte se to pochopit za každou cenu a navíc ve smyslu nějaké poučky či naprosto logického vysvětlení na úrovni hypoteticky vzdělanější vědecké obce.
Začněte tímto - to co nechápete přestaňte popírat, až to skutečně vnitřně dokážete příjde čas na připuštění myšlenek a v nich po střípcích vysvětlení po kterém se teď scháníte.
Ovšem přiznejte si že nyní se po něm scháníte proto aby jste ho mohl popírat a mohl jste diskutovat o svém pohledu na věc. Člověku jako takovému je skutečně měřeno spravedlivě, pokud se o něco upřímně snaží a přeje si dojít naplnění podaří se mu to. Zrovna tak dříve nebo později je potrestát za veškeré špatnosti co vykonal. Což je dáno tím že tělesná schránka je smrtelná a dočasná ale duše věčná.
Upřimě Vám přeji aby jste to pochopil dříve než později, musíte mít mimojiné trpělivost protože co se týká času a pochopení je to o letech aby se oddělila upřímnost od falše.
To že se neznáme a přesto tady diskutujeme není náhoda :-) a já si toho vážím :-)

Přidáno: 9. 2. 2012 14:56

Tento komentář je reakcí na [11] Pavelka

[11] Pavelka
Ano, nechápu

Ano, nechápu to, přiznám se bez mučení. Tak mi to vysvětlete. Čeho je to důsledek? Všichni tito nevinní lidé si tedy zasloužili zemřít v důsledku toho, že třeba něco spáchali v minulosti? A byl to takový čin, za který si zasloužili smrt?
Pochopit bych to chtěl, ale pokud to budou lidé jako vy vysvětlovat způsobem, jakým jste předvedl/a nyní, pak budete neustále nazýváni podivíni, duchaři a tou vzdělanější, vědeckou obcí neustále zesměšňováni..

Přidáno: 19. 1. 2012 15:48

Tento komentář je reakcí na [10] náhoda

Na komentář reagoval [12] náhoda

[10] náhoda
nehoda

... no a takových jako jste VY co to nechápou je bohužel asi většina. Ale věřím že i tací to musí časem pochopit. To co jste vše vyjmenoval je se dá vyjádřit následovně jedním slovem - DŮSLEDEK. A důsledek něčeho není náhoda.

Přidáno: 7. 1. 2012 20:03

Tento komentář je reakcí na [7] Pavelka

Na komentář reagoval [11] Pavelka

[9] Victory

Článok je úplne skvelý, jednoznačne tomu verím a riadím sa tým....po každej nepríjemnej udalosti skúmam jej hlbší dôvod....určite to funguje a úžasne sa s tým žije.....odporúčam :-)

Přidáno: 27. 11. 2011 22:28
[8] radek
Náhoda je jenom oznaceni.

Náhoda je jenom oznaceni pro neco nepravdepodobneho. Je to jako v hre ruleta, kdy Vase cislo padne a je to pravdepodobnost 1:37 toto uz se da oznacit jako nahoda. Neni to rozhodne chaos, s nahodou se musi pocitat a ma svoje misto v realnem odhadu.

Přidáno: 22. 11. 2011 16:53

Na komentář reagoval [17] Michael

[7] Pavelka
Uff

Celý článek je snůška hloupostí.
Spravedlnost neexistuje. Ani celosvětově, ani na státní/městské úrovni. A náhody samozřejmě jsou.
Vemte si například seriál "vteřiny před katastrofou". V mnoha případech se sejde několik náhod dohromady a vybouchne letadlo, zřítí se obchodní dům, vykolejí vlak, vyhoří lanovka, exploduje jaderný reaktor. Přičemž stačilo by, aby se nestala jedna dílčí věc a neštěstí by mohlo být zažehnáno. To je vše náhoda. Obětí jsou desítky/stovky/tisíce. A podle vašich řečí si to všichni ti lidé, kteří byli náhodně na těchto místech zasloužili? Všichni si zasloužili zemřít? Všichni jejich příbuzní a známí si zasloužili trpět? A co někteří ředitelé megakorporací, kteří vědomě ignorují bezpečnostní standardy a přispívají k tomu, že občas někdo náhodou zemře, unikne toxický odpad do řeky. Co lidé na vedoucích místech, kteří rozhodnou, že napadnou suverénní stát jen proto, že na jeho území jsou zásoby ropy nebo zemního plynu. Ti lidé, kteří jsou v té válce zabiti, ti si to zaslouží? A všichni ti, kteří to utrpení způsobili, si žijí společně se svými zajištěnými rodinami v přepychu a blahobytu dlouhý život?
To je tedy panečku spravedlnost..

Přidáno: 11. 11. 2011 10:44

Na komentář reagoval [10] náhoda

Na komentář reagoval [14] Anna

Na komentář reagoval [18] Michael

moc pěkné

má intuice autorce gratuluje

Přidáno: 8. 11. 2011 15:45
[5] Monika Hofmanová

Většina lidí bohužel smysl těchto slov v článku nechápe do hloubky, nedostali se v poznání této pravdy tak daleko, aby vše pochopili. Já však při četbě článku přesně cítila jeho význam a smysl, je to pro mě jako dašlí střípek do mozaiky poznání. Cítila jsem jsem tu čistou pravdu obzvlášť i tím, že jsem si uvědomila mnoho věcí, které se v mém osobním životě odehrávají přesně podle těchto zákonitostí. Odměnou za to jsem pocítila tu ohromnou sílu, ten úžasný pocit, který v článku popisujete...tím mi bylo potvrzeno, že je to pravda. Velice děkuji za tento článek... a přitom je to první článek, který "náhoda:-)" chtěla, abych si na tomto webu přečetla.

Přidáno: 25. 2. 2011 8:48
[4] Peta

Vlastně není třeba důkazů jako takových... jen by bylo lepší, kdyby se teorie o tom, že na světě by nebylo zlodějů, pokud by nebyli nespravedliví lidé, nějak rozvinula... většinou narážím jen na hesla a stručné názory, nic víc... chtělo by to trochu propracovat.

Přidáno: 7. 12. 2010 23:56

Tento komentář je reakcí na [3] Peta

[3] Peta

Dobrý den, běžný člověk by si však nad tímto článkem zaťukal na čelo... a není se čemu divit, když je to tak "nedokazatelné". :(

Přidáno: 7. 12. 2010 22:29

Na komentář reagoval [4] Peta

[2] Jana Kubíčková

Mnohokrát Vám děkuji za tento článek. Věřím, že pomůže alespoň některému tzv "náhodnému čtenáři" otevřít oči. A začně si uvědomovat souvislosti, jako já sama již před časem ....jsem Vám všem za to vděčná! Nikdy není pozdě!
Tak ať se daří :-) jk

Přidáno: 7. 12. 2010 11:25
[1] Robert Hrubý

Skvělé, že zas něco vyšlo:-) Pravda, přišlo mi to trochu povědomé, že už jsem to někde slyšel nebo četl. Kěž by toho bylo víc:-)

Přidáno: 2. 12. 2010 12:39

Nový komentář

Bez práce nejsou ...

 

Prosíme vás, abyste komentáře psali v souladu s dobrými mravy.
Nevhodné komentáře budou zablokovány.

Internetové adresy začínající http://, https:// a ftp:// budou převedeny na odkazy.

Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].

Přihlášení

Uživatel: Nepřihlášen

Registrace

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA S RADAMI OD KAROLÍNY

Karolína je literární postava, které vdechly život Hana Přádová a Katarína Kuňová.

Po vzoru svých autorek se Karolína věnuje psychosomaterapii.

Příběhy vás zavedou do jejího studia, kde poskytuje konzultace svým pacientům
a zazní v nich mnoho zajímavých rad, které vám mohou změnit život k lepšímu.

| Nahoru | Mapa stránek