Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Vyhledávání

Úvodní stránka » Nákup v Obchůdku » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v rámci nákupů produktů v Obchůdku na portálu Avenna.cz (dále jen "Obchůdek"). 
 2. Prodávajícím je firma Hana Přádová, se sídlem Osadní 598, 251 68  Kamenice, IČ: 44723806, DIČ: CZ7052140018.
 3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uskutečnila nákup v Obchůdku.

II. Úprava vztahu mezi kupujícím a prodávajícím

 1. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou výslovně upravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími předpisy, vše ve znění novel.

III. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu za účelem vyřízení objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 1001/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné. Budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejňovány či poskytnuty třetí osobě, a to pouze s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem při vyřizování objednávky.
 3. Prodávající má povinnost vyexpedovat objednávku do sedmi pracovních dnů, pokud není v mailu, který potvrzuje přijetí objednávky, uvedeno jinak.
 4. Prodávající má povinnost vymazat poskytnuté osobní údaje kupujícího, pokud o to kupující písemně požádá.

IV. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující se zavazuje, že nakoupené produkty v Obchůdku použije pouze pro svoji osobní potřebu a nebude je využívat za účelem podnikání.
 2. Kupující poskytne prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení pohledávky, popřípadě údaje, které chce kupující mít uvedeny na faktuře.
 3. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání poskytnutých osobních údajů pro účely vyřízení objednávky. Tento souhlas může zrušit pouze písemnou formou.
 4. Kupující má právo přístupu ke svým poskytnutým osobním údajům a má právo na jejich změnu, a to včetně zákonných práv k těmto údajům.
 5. Kupující má právo na vymazání svých poskytnutých osobních údajů z databáze, pokud o to písemně požádá. 
 6. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i Reklamační řád, a že s nimi souhlasí.
 7. Kupující je před odesláním objednávky pomocí webových stránek Obchůdku seznámen s celkovou cenou objednávky, a to včetně všech dalších poplatků za dopravu a platbu, a to pouze s výjimkou požadavku zaslání objednávky do zahraničí. V případě požadavku zaslání objednávky do zahraničí, bude kupující obeznámen s výší poplatku za dopravu a za platbu až po specifikaci dodací adresy a tím i země, do které má být objednávka odeslána.

V. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva je uzavřena momentem, kdy kupující odešle prostřednictvím webových stránek Obchůdku objednávku k vyřízení. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je Reklamační řád.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit v souladu s par. 53, odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí objednávky, kdy do uplynutí této lhůty je kupující povinen doručit objednávku prodávajícímu.
  Zboží z objednávky je kupující povinen prodávajícímu vrátit úplné, nepoškozené čisté, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal.
  V případě, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nekompletní či poškozené, tak prodávající může kupujícímu vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souladu s par. 458, odst. 1 Občanského zákoníku.
  Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30-ti dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
 2. Prodávající se vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující nesplnil svůj závazek, kdy opakovaně objednané produkty neodebral proti úhradě.

VII. Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na produkty zakoupené v Obchůdku se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky.
 2. Jako záruční list slouží faktura či nákupní doklad.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Na tuto změnu upozorní na webových stránkách Obchůdku. 

Přihlášení

Uživatel: Nepřihlášen

Registrace

Obchůdek

Váš košík

Nákupní košík obsahuje:

Počet titulů: 0 Cena: 0

Novinky v Obchůdku

Vydávání nových CD z technických důvodů pozastaveno

Přidáno: 6. 4. 2012 - Z technických důvodů jsme bohužel musely pozastavit vydávání nových CD s nahrávkami našich přednášek…

Nové CD - 86. kapitola

Přidáno: 24. 2. 2012 - Přidáno nové CD: "86. kapitola - Kde je spravedlivá hranice mezi shovívavostí a mírností?"

Nové CD - 85. kapitola

Přidáno: 24. 1. 2012 - Přidáno nové CD: "85. kapitola - Kde je spravedlivá hranice mezi předsudkem a úsudkem?"

Novinky e-mailem

Newsletter

Chcete být informováni o novinkách v našem Obchůdku?

Zašlete nám svůj e-mail:


| Nahoru | Mapa stránek