Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Vyhledávání

Úvodní stránka » Nákup v Obchůdku » Reklamační řád

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

 1. Kupující je povinen se seznámit s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
  Kupující odesláním a převzetím zboží od prodávajícího (event. od přepravce pověřeného prodávajícím) s tímto Reklamačním řádem souhlasí. 
 2. Jako záruční list slouží faktura nebo nákupní doklad, který prodávající vystavuje ke každé objednávce.

II. Délka záruky

 1. Reklamace a délka záruky se řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

III. Záruční podmínky

 1. Kupujícímu doporučujeme, aby bezprostředně při dodání objednávky překontroloval stav zásilky, především zda obal zásilky není poškozen. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. 
 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchudek@avenna.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Místem pro uplatnění reklamace je Škola zdraví těla i duše, Sportovní 10, Praha 10, a to pouze po předchozí telefonické dohodě.
 4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat na adresu Škola zdraví těla i duše, Sportovní 10, 101 00  Praha 10. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. 
 5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím.

IV. Způsob vyřízení reklamace

 1. Jestliže není objednávka ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu obsah objednávky uvedl do shody s kupní smlouvou a produkty vyměnil. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny objednávky nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 2. Uznaná reklamace je prodávajícím vyřešena:
  1. buď výměnou reklamovaného produktu
  2. nebo v případě, že reklamaci není prodávající schopen vyřešit výměnou produktu, vrácením příslušné částky za reklamovaný produkt.
 3. Prodávající se zavazuje, že o reklamaci rozhodne nejpozději do 10-ti pracovních dnů od doručení požadavku kupujícího na reklamaci. O výsledku reklamace bude bezprostředně kupující informován.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je platný od 1. června 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád. Na tuto změnu upozorní na webových stránkách Obchůdku. 

Přihlášení

Uživatel: Nepřihlášen

Registrace

Obchůdek

Váš košík

Nákupní košík obsahuje:

Počet titulů: 0 Cena: 0

Novinky v Obchůdku

Vydávání nových CD z technických důvodů pozastaveno

Přidáno: 6. 4. 2012 - Z technických důvodů jsme bohužel musely pozastavit vydávání nových CD s nahrávkami našich přednášek…

Nové CD - 86. kapitola

Přidáno: 24. 2. 2012 - Přidáno nové CD: "86. kapitola - Kde je spravedlivá hranice mezi shovívavostí a mírností?"

Nové CD - 85. kapitola

Přidáno: 24. 1. 2012 - Přidáno nové CD: "85. kapitola - Kde je spravedlivá hranice mezi předsudkem a úsudkem?"

Novinky e-mailem

Newsletter

Chcete být informováni o novinkách v našem Obchůdku?

Zašlete nám svůj e-mail:


| Nahoru | Mapa stránek