Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Vyhledávání

Úvod » Kniha a CD » Kniha: Klíč k Tajemství Dokonalosti » Ukázka z knihy 'Klíč k Tajemství Dokonalosti'

Ukázka z knihy 'Klíč k Tajemství Dokonalosti'

Jak si posléze sami určitě všimnete, tak v této knize jsou u některých slov použita velká počáteční písmena.
I když jsme si byly vědomy toho, že to čtenářům bude připadat velmi nezvyklé, tak i přesto jsme se rozhodly pro tento způsob psaní, kterým jsme chtěly vyzdvihnout některá důležitá slova.

Je totiž velká škoda, že většina lidí závažnost těchto slov pomíjí, protože právě v těchto slovech je ukryt návod pro kvalitní a hezký život, který dělá člověka šťastným...

Autorky knihy: Katka Kuňová a Hanka Přádová

Proč je potřeba Dokonalost vnímat Správně?

Na Svět by se lidé měli dívat vždy stejnou mírou Citem i Rozumem, jelikož je to projevem lidskosti a Dokonalosti. Jedině tento pohled na Svět je Dokonalý a Správný.

...

Pokud se člověk staví k Dokonalosti pouze Rozumem, chová se stejně, jako by měl před sebou svoji vlastní Spravedlivou maminku, kterou by registroval jenom také jenom Rozumem.

Registroval by, že jeho maminka je tou bytostí, která mu dala k dispozici na devět měsíců svoji dělohu a stavební materiál - buňky.
Registroval by rozměry jejího těla, barvu pleti, očí, vlasů, zaznamenával by stav jejích zubů, pleti, hustotu vlasů atd.
Registroval by ji, její vzhled, Bezcitně a cize.

Tento pohled na maminku by byl ovšem naprosto nedostatečný, tudíž Nedokonalý. Nedokonalý tím, že by byl pouze Rozumový.

Dokud by svou maminku nevnímal také Citem (jak lidé říkají srdcem), nikdy by jeho pohled nebyl Dokonalý, tudíž by nikdy naplno nemohl pochopit Pravdu, co pro něho maminka Doopravdy znamená.

Nikdy by tedy svou maminku neviděl v té Pravé a v Pravdivé podobě.

Nikdy by ji nemohl Poznat, nemohl by vnímat Pravdu, čím ona ve skutečnosti je, a nemohl by se tak stát její součástí.

Bylo by hrozné, kdyby člověk takto Nesprávně vnímal svoji maminku, kdyby nepoznal její Pravou podstatu. Byl by ztracený a dezorientovaný, připadal by si opuštěný, nepochopený, něco by mu neustále chybělo.

To, co by mu chybělo, by byla Pravda, kterou lze vidět pouze skrze Spravedlivé a Dokonalé vnímání.
Chybělo by mu vše, co umožňuje Pravdivý pohled na maminku.

A tím, že by nemohl vnímat její Pravou podstatu, nikdy by se k ní ani nemohl chovat Správně, Spravedlivě...

Neměl by potřebu jí ukázat, že ji moc Miluje. Ani by neměl potřebu jí pomáhat s těžkými nákupy, s úklidem či s přípravou jídla.
Neměl by v sobě jasno.
Nemohl by vnímat všechny její projevy Správným způsobem.
Pohrdal by její přízní, Láskou a pohrdal by i jakýmikoli jinými projevy její Lásky.
Vadily by mu její Upřímné otázky.
Byla by mu nepříjemná její pohlazení.
Obtěžovala by ho její vyznání Lásky.
Nechápal by její přiměřený Strach o něho, kdyby se delší dobu nehlásil. Bral by to jako kontrolu a omezování Svobody.

Z tohoto Nesprávného, tudíž Nepravdivého pohledu na maminku by vzniklo velké množství Bolesti a všechny Pocity z toho vyplývající: nedorozumění, nepochopení, samota, sebelítost, smutek, podezíravost, předsudky, neupřímnost, zatajování, pokrytectví...

Následně vlivem Nepravdivého pohledu na svoji maminku by se s ní onen člověk nikdy nemohl sblížit. Cítil by se sám, nepochopen a byl by vlastně Citově umrtven. Proto by činil věci, o kterých by se domníval, že jsou Správné, že má na ně nárok.

Ve skutečnosti by byly jeho činy pouze projevem Bezcitnosti, tudíž projevem upřednostnění Rozumu a potlačení Citu.

Její Upřímné otázky by bral jako výslech, a ne jako projev zájmu.
Její doteky z Lásky by vnímal jako obtěžování, ne jako její projevy hluboké Lásky.
Její nabídky jídla by Nesprávně cítil jako nucení, nikoli jako touhu dělit se a touhu mu činit radost jeho oblíbeným jídlem.
Její ochotu a připravenost mu pomáhat by bral jako její projevy nedůvěry v jeho schopnosti, a nebral by je jako laskavou touhu ulehčit mu.

Mnoho a mnoho dalších pohledů na maminku i její činy by měl zkreslených. A těmito neucelenými, tudíž Nedokonalými pohledy by jí i sobě působil tolik Bolesti...

| Nahoru | Mapa stránek